2016. gada 31. marts

Bibliotēka saņem augstvērtīgu literatūru

Ciblas bibliotēka saņēma 57 grāmatu eksemplārus par summu 557.80 EUR, pēc projekta "Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra." Grāmatas bez atlīdzības saņemtas no Latvijas Bibliotekāru biedrības.
Tā ir tulkotā daiļliteratūra, filozofija, ētika, sabiedriskās zinātnes, māksla, glezniecība, izrādes, valodas. Pēc lietotāju pieprasījuma, grāmatas varēs izmantot arī pārējās Ciblas novada bibliotēkas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru