2017. gada 30. janv.

Bibliotēkas pamatrādītāji

2016.gads skaitļos:

Lietotāju skaits: 204
t.sk.bērni: 98
Fiziskais apmeklējums: 3322
t.sk.bērni: 1916
Virtuālais apmeklējums: 1479
Sociālo tīklu apmeklējums: 3827
(skatījumi)
Izsniegums kopā: 4153
t.sk.grāmatas: 1902
t.sk.periodiskie izdevumi: 2247

Jaunieguvumi:
Grāmatas: 170
t.sk. latviešu daiļliteratūra: 30
t.sk. bērniem: 34
Nozaru literatūra: 42
Krājuma kopskaits: 4581

No citām reģiona bibliotēkām
saņemto grāmatu skaits:  118
Citām reģiona bibliotēkām
izsniegto grāmatu skaits:  37

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru