2022. gada 14. sept.

Izstādes septembrī!

Septembris bibliotēkā iesākās ar izstādi: "Rudens ziedi dārzā!" 
Izstāde: "Galda piederumi mājās!" Karote, dakša, nazis ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa.
Grāmatas, kurās var uzzināt interesantas un noderīgas lietas par galda piederumu vēsturi, lietošanu, galda kultūru u.c.


2022. gada 7. jūl.

Man dzejolis jārunā!

 Sagaidot dzejnieka Jāzepa Osmaņa 90 gadu jubileju, bibliotēkā notika dzejoļu pēcpusdiena bērniem: "Man dzejolis jārunā!"


Bibliotēka aicina piedalīties Bērnu/jauniešu žūrijā!


 Nāc uz bibliotēku, izvēlies un sāc lasīt. Bibliotēkā ir saņemts no LNB pilns grāmatu komplekts, 33 eksemplāri grāmatu. Katram dalībniekam jāizlasa 7 grāmatas.

2022. gada 6. maijs

Maija dziedājumu tradīcijas!


Informācija par Ciblas pagastā esošiem ceļmalas krustiem, apkopota Ciblas bibliotēkas novadpētniecības mapē "Krucifiksi".

 

Māmiņdienas sveicieni!


 

2022. gada 23. marts

Tematiska stunda par ūdeni PII bērniem!

 23. martā, bibliotēkā bija tematiska rīta stunda PII vecākās grupiņas bērniem par ūdens tēmu, kas veltīta Pasaules ūdens dienai, kuru atzīmē 22. martā.
"Bērnu žūrija 2021" noslēgusies!

 "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021" ir noslēgusies. Grāmatas lasīja un vērtēja 25 eksperti, astoņi no tiem vecāku žūrijā. 

Trīs no dalībniekiem, piedalās Bērnu žūrijā jau 11 gadus, divas 1. klases meitenes pirmo gadu. Bibliotēka pateicas visu bērnu vecākiem par atbalstu un sadarbību ar bibliotēku. 

1. - 6. klašu dalībnieki noslēguma pasākumā.


Laura (5+) piedalījās Bērnu žūrijā pirmo gadu.
Divu ekspertu (9+ un 11+) mamma, vecāku žūrijā piedalījās jau trešo gadu.
                                  Pateicības ar dāvaniņām 1.- 4. klašu skolēniem.
                                           Pateicības visiem ekspertiem.