2023. gada 14. febr.

"Mums ir prieks kopā būt!"

 14. februārī, 2.klasei bibliotēkā bija rīta stunda "Mums ir prieks kopā būt!" Bērni iepazinās ar  grāmatiņām par zaķēnu Pēci un lācēnu Duglasu, lika sirsniņu puzles. Runājām, kā izpaužas ikdienā mīlestība, draudzība un kopā būšana ar saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem un draugiem. 

Bērniem bija iespēja izdekorēt sirsniņas, uzrakstot mīļus vārdus un sagādājot saviem tuvākajiem patīkamu pārsteigumu.


2022. gada 28. nov.

Grāmatu jaunumi novembrī!

 2022. gada pēdējais jauno grāmatu iepirkums "Zvaigzne ABC" veikalā.2022. gada 7. nov.

Tikšanās ar Aldi Bukšu!


 

Saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..."

 4. novembrī bibliotēkā notika saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..." kopā ar Eversmuižas draudzes prāvestu Antonu Justu.

Novembris baznīcas dzīvē ir saistīts ar mirušo ticīgo pieminēšanu. Tradīcija lūgties par mirušajiem tūlīt pēc Visu svēto dienas (1.11.) Rietumu baznīcā aizsākās 9.-10. gadsimtā. 

Rudenī notiek svecīšu vakari kapsētās, pastiprināti tiek apmeklēti kapi, lai rūpētos un sakoptu kapu kopiņas, uz brīdi apstātos, atskatītos pagātnē un atdzīvinātu atmiņas.

Apmeklētāji varēja iesaistīties sarunā, stāstot savu pieredzi un attieksmi, kā arī izmantojot iespēju, uzdod interesējošus jautājumus priesterim.