2010. gada 29. marts

Fotogrāfiju izstāde


No 29.marta Ciblas bibliotēkā skatāma Rāznas nacionālā parka fotokonkursa darbu izstāde.

2010. gada 17. marts

Grāmatu svētki Mērdzenē

9. Grāmatu svētki
Kārsavas novada Mērdzenē
2010.gada 9.aprīlī


10.00 -15.00 Grāmatu komercizstāde Mērdzenes Tautas namā
Piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Nordik”, „Tapals”, „Avots”, Likteņstāsti, Poligrāfijas infocentrs
Pircēji piedalās grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”!

11.00 Laikraksts „Ludzas Zeme” tiekas ar lasītājiem Mērdzenes tautas namā
11.00 Grāmatu svētku atklāšana Mērdzenes tautas nama zālē
13.30 ASV Kārsavas, Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu bibliotēku krājumos. Izstādes atklāšana kopā ar ASV vēstniecības pārstāvjiem Mērdzenes tautas nama zālē

PIEAUGUŠAJIEM

„2010. – nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas gads Eiropas Savienībā”
11.30 EKPL un „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Robeža – iedzīvotāju ieguvums?” Tautas nama zālē
Piedalās: LR ārlietu ministrs Māris Riekstiņš un politisko partiju pārstāvji

13.30 Individuālās konsultācijas sociālajos jautājumos sniedz Kārsavas novada speciālisti Gundegas telpās
13.30 „Pupiņu zupiņa sirds siltumam” Kopīga zupas baudīšana Mērdzenes pamatskolas ēdnīcā
14.00 „Vai ceļosim?.”:Grāmatas „Baltijas ceļvedis” atvēršana kopā ar autoru Sigurdu Rusmani (Jumava) Tautas nama zālē
15.00 „Dzīvā sēta”: saruna par sīko mājlopu (cūku, aitu, kazu, trušu un putnu) audzēšanu ar LA žurnālisti, tematisko avīžu un Agro Tops veidotāju
Gundegu Skagali. Tautas nama zālē

13.00-16.00 Audēju kluba „Mozaīka” radošo darbu izstāde Adatiņas telpās
14.00 „No auduma gabaliņiem līdz mākslas darbam’’ tekstilmozaīkas veidošanas radošā darbnīca ar Zvaigzne ABC un Ināru Noviku ( Gandertone, L. Lielā rokdarbu grāmata, 2008.) Adatiņas telpās
15.00 „Brīnumtaruciņi sliņķiem” Gatavosim kopā ar „Tapals” un Tupperware
(D. Doncova Pavārgrāmata sliņķiem, 2009.) Gundegas telpās


LASĪŠANAS SVĒTKI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Mērdzenes pamatskolā
11.30 Lasīšanas svētku atklāšana
14.00 „Pākstiņa ar vārpiņu katliņā dziesmu dzied” pusdienas bērniem, svētku dalībniekiem

Sākumskolas vecumam

12.00 ,, Dizains pavasarim” rotājumu izgatavošana no papīra kopā ar Jumavu , radošo darbnīcu vada skolotāja Lija Rosicka (Šmite, A. Dekoratīvie rotājumi. Sena izgriešanas tehnika ) ( darbm. kab.)
13.00 "Kamolā pasaku tinu” Kopā ar Zvaigzni ABC un Mērdzenes etnogr. ansambli vada Ilga Kaupuža, Ludzas bibliotēkas bibliotekāre ( aktu zāle )
14.30 ,,Neparastās dejas ”: ar dažādu valstu dejām iepazīstina Valentīna Kirsanova
(aktu zāle )
15.15 „Pirmie akordi mūzikas draugiem” mūzikas radošā darbnīca kopā ar Viju Orinsku un Solvitu Laganovsku (mūz. istaba)

Pamatskolas un vidusskolas vecumam
12.00-14.30 „Ceļojums patērētāju tiesībās”: Galda spēli vada ES informācijas punkta vadītāja Irēna Andžāne (kab)
12.00 „Kā top grāmata” Grāmatas ceļu pie lasītājiem izstaigāsim kopā ar Poligrāfijas infocentra darbiniekiem (aktu zālē)
13.00 „Es tevi neciešu!” LBAB un Sorosa fonda Latvija diskusija jauniešiem .Vada Kārsavas vidusskolas skolotāja Biruta Anisimova ( kab.)
14.30 Deiviss Normans. Eiropas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām – grāmatas prezentācija un dāvinājums kopā ar apgāda Jumava pārstāvjiem ( kab. )
15.15 Teātra sports – iemācies improvizēt kopā ar Valentīnu Kirsanovu ( aktu zāle )
14.00 „ASV un Latvija- vai zinām savas iespējas?!” ASV vēstniecības pārstāvju tikšanās ar skolēniem Kārsavas vidusskolā

VISIEM
16.00 Grāmatu svētku noslēgums. Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs” Mērdzenes Tautas nama zālē

Svētku atbalstītāji: LMT, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāfija, LRS, LR Valsts prezidents Valdis Zatlers, EK pārstāvniecība Latvijā, Sorosa fonds Latvijā, ASV vēstniecība, Latvijas ebreju kopiena, Pilsoniskā Savienība, Tautas partija, LZS, Latvjas zaļā partija, TB/LNNK
Informatīvi atbalsta: laikraksti „Ludzas Zeme”, „Vietējā Latgales Avīze”, „Kārsavas novada vēstis”

Bērnu stūrītis2010. gada 3. marts

Jaunās grāmatas

Daiļliteratūra:

1.Binghema Š. Lakstīgalas dziesma

2.Lārsons S. Meitene ar pūķa tetovējumu

3.Makkalova K. Nepiedienīgā apmātība

4.Kolinsa S. Bada spēles

5.Hoseinī H. Pūķa ķērājs

6.Apškrūma K. Klausīties klusumu (dzeja)

7.Apškrūma K. Nenokavēt svētdienu (dzeja)

8.Холлидей А. Семь способов отшить бойфренда

Literatūra bērniem un jauniešiem:

1.Skaistākās princešu pasakas

2.Lovsone K. Stāstiņi par lāčukiem

3.Petersene S. Lapsu meža stāsti (Pirmā lasāmgrāmata)

4.Kaķis, pele un... Latviešu tautas pasaka

5.Volfs M. Jūras alas noslēpums (Bākas stāsti)

6.Mazais kurpniekzēns un...

7.Красная шапочка

8.Snikets L. Rāpuļu istaba, 2.grāmata (Nelaimīgo notikumu sērija)

9.Snikets L. Nožēlojamā kozāģētava, 4. grāmata (Nelaimīgo notikumu sērija)

10.Ulriha H. Mīlas kreņķi ir tā vērti

11.Vilsone Ž. Mīlestības stundas

12.Vilsone Ž. Projekts "Lotija"