2014. gada 24. apr.

Bibliotēku nedēļa

Šogad bibliotēku nedēļa iesākās ar pasākumu Blontos.
22.aprīlī Blontu pašvaldībā notika novadpētniecības konkursa "Mans novads Eiropas kartē" noslēguma pasākums Ciblas novada bibliotēkām.  Tajā piedalījās visas sešas  Ciblas novada bibliotēkas, komisijas locekļi: G.Stolere, E.Zirne, S.Onufrijeva, T.Loginova un Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētājs J.Dombrovskis.

Pasākumu vadīja bibliotēku metodiķe Elita Zirne.
 Ciblas b-kas vadītāja Rita Trukšāne rāda prezentāciju par novadpētniecības darbu bibliotēkā.
 Ciblas bibliotēka novadpētniecības konkursā ieguva godalgoto 2.vietu.

 Šogad bibliotēku nedēļas moto:"Informēts un vesels."
Bibliotēkā skatāma izstāde Veselīgam dzīvesveidam.
 23.aprīlī, 4.klasei bibliotēkā bija skaļās lasīšanas stunda.


2014. gada 10. apr.

Novadpētniecības izstāde

Ciblas bibliotēkā skatāma novadpētniecības izstāde "Ozupine - atmiņās un foto."
Doma par izstādes veidošanu radās novadpētniecības konkursa "Mans novads Eiropas kartē"
ietvaros.
Ciems Ozupine 70-jos gados bija apdzīvota vieta, kur bija kantoris, pasts, veikals, bērnudārzs, klubs, bibliotēka, darbnīcas, kolhoza ēdnīca un kopmītnes viesstrādniekiem. Tanī laikā Ozupines ciemā un apkārtējās sādžās dzīvoja 30 jaunas ģimenes, kurās auga 50 bērni.
Veidojot izstādi tika aptaujātas vairākas ģimenes un savāktas daudzas fotogrāfijas. Vēlāk šie materiāli glabāsies bibliotēkas tematiskajā mapē Ozupine.