2014. gada 13. marts

Apmeklētāju ievērībai !

No 17.- 21.martam bibliotēka būs slēgta.
Bibliotekāre būs apmācībās (darbam ar Bibliotēku informācijas sistēmu BIS ALISE) Rīgā.

Viktorīna skolēniem

Novadpētniecības konkursa ietvaros, no 24.-28.februārim Ciblas bibliotēkā  tika rīkota viktorīna skolēniem: "Cik labi tu pazīsti savu novadu?"
Viktorīnā piedalījās 6.-8.klašu skolēni, sadaloties grupā pa trīs.
Vajadzēja atrast atbildes uz sagatavotiem 35 jautājumiem par Ciblas novada vēsturi.
Visas atbildes varēja meklēt izmantojot izstādē izliktos materiālus: grāmatas, brošūras, tematiskās mapes par Ciblas novadu.
Meklējot pareizās atbildes skolēniem vajadzēja izšķirstīt daudzas tematiskās mapes, tādējādi uzzinot daudz jauna un agrāk nezināma. Daži meklēja atbildes arī internetā, taču pareizākas un precīzākas atbildes bija tiem, kas meklēja no bibliotēkas savāktiem novadpētniecības materiāliem.
Diemžēl nesanāca piefiksēt atbilžu meklēšanas procesu, jo pievīla tehnika.