2020. gada 20. apr.

Grāmatu izsniegšana lasītājiem!

Grāmatas sagatavotas izsniegšanai, gaida lasītājus noteiktā laikā un vietā.
Par grāmatu saņemšanu vienojas iepriekš sazinoties telefoniski (mob. 26256516).


2020. gada 15. apr.