2016. gada 1. jūl.

Apmeklētāju zināšanai !

No 4.jūlija līdz 9.augustam bibliotekāre būs atvaļinājumā.
Apmeklētājiem bibliotēka būs atvērta trešdienās
no plkst. 8.00 - 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma).