2014. gada 24. apr.

Bibliotēku nedēļa

Šogad bibliotēku nedēļa iesākās ar pasākumu Blontos.
22.aprīlī Blontu pašvaldībā notika novadpētniecības konkursa "Mans novads Eiropas kartē" noslēguma pasākums Ciblas novada bibliotēkām.  Tajā piedalījās visas sešas  Ciblas novada bibliotēkas, komisijas locekļi: G.Stolere, E.Zirne, S.Onufrijeva, T.Loginova un Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētājs J.Dombrovskis.

Pasākumu vadīja bibliotēku metodiķe Elita Zirne.
 Ciblas b-kas vadītāja Rita Trukšāne rāda prezentāciju par novadpētniecības darbu bibliotēkā.
 Ciblas bibliotēka novadpētniecības konkursā ieguva godalgoto 2.vietu.

 Šogad bibliotēku nedēļas moto:"Informēts un vesels."
Bibliotēkā skatāma izstāde Veselīgam dzīvesveidam.
 23.aprīlī, 4.klasei bibliotēkā bija skaļās lasīšanas stunda.


2014. gada 10. apr.

Novadpētniecības izstāde

Ciblas bibliotēkā skatāma novadpētniecības izstāde "Ozupine - atmiņās un foto."
Doma par izstādes veidošanu radās novadpētniecības konkursa "Mans novads Eiropas kartē"
ietvaros.
Ciems Ozupine 70-jos gados bija apdzīvota vieta, kur bija kantoris, pasts, veikals, bērnudārzs, klubs, bibliotēka, darbnīcas, kolhoza ēdnīca un kopmītnes viesstrādniekiem. Tanī laikā Ozupines ciemā un apkārtējās sādžās dzīvoja 30 jaunas ģimenes, kurās auga 50 bērni.
Veidojot izstādi tika aptaujātas vairākas ģimenes un savāktas daudzas fotogrāfijas. Vēlāk šie materiāli glabāsies bibliotēkas tematiskajā mapē Ozupine.


2014. gada 13. marts

Apmeklētāju ievērībai !

No 17.- 21.martam bibliotēka būs slēgta.
Bibliotekāre būs apmācībās (darbam ar Bibliotēku informācijas sistēmu BIS ALISE) Rīgā.

Viktorīna skolēniem

Novadpētniecības konkursa ietvaros, no 24.-28.februārim Ciblas bibliotēkā  tika rīkota viktorīna skolēniem: "Cik labi tu pazīsti savu novadu?"
Viktorīnā piedalījās 6.-8.klašu skolēni, sadaloties grupā pa trīs.
Vajadzēja atrast atbildes uz sagatavotiem 35 jautājumiem par Ciblas novada vēsturi.
Visas atbildes varēja meklēt izmantojot izstādē izliktos materiālus: grāmatas, brošūras, tematiskās mapes par Ciblas novadu.
Meklējot pareizās atbildes skolēniem vajadzēja izšķirstīt daudzas tematiskās mapes, tādējādi uzzinot daudz jauna un agrāk nezināma. Daži meklēja atbildes arī internetā, taču pareizākas un precīzākas atbildes bija tiem, kas meklēja no bibliotēkas savāktiem novadpētniecības materiāliem.
Diemžēl nesanāca piefiksēt atbilžu meklēšanas procesu, jo pievīla tehnika.


2014. gada 18. febr.

Bērnu žūrija noslēdz darbu


   2013.gada Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas” 25 dalībnieki Ciblas bibliotēkā   :
Antra Toporkova -2.kl., Kristaps Bartulāns -2.kl., Raitis Gudakovskis -2.kl., Sanda Augustova -3.kl., Dženeta Gucāne -3.kl., Santa Fedišina - 4.kl., Elīza Paula Ivanova -4.kl., Egita Kozlovska - 4.kl., Ritvars Kozlovskis - 4.kl., Diāna Ozoliņa - 4.kl., Rozalinda Gudakovska -5.kl., Amanda Pluce -5.kl., Izabella Stelikova -5.kl., Artis Rimša -5.kl., Diāna Jegorova - 6.kl., Alīna Žagņevska - 6.kl., Daiga Abramāne -7.kl., Laura Daliba -7.kl., Emīlija Ivaņenko -7.kl., Viktorija Leščinska -7.kl., Veronika Ļagušņika -7.kl., Linards Sadovskis -7.kl., Līga Ļagušņika, Lāsma Tumova, Inita Ļagušņika.
Paldies visiem lasītājiem par atsaucību un piedalīšanos.
     Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad tika nolemts Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu rīkot Ludzas bibliotēkas bērnu nodaļā, lai tas būtu citā vidē, neierastāk un savādāk.
     Liels paldies par sapratni un atbalstu Ciblas vidusskolas direktorei Marijai Kārklai.
 Paldies autobusa šoferītim Jānim Klešņikam.
     Mīļš jo mīļš paldies Ludzas bibliotēkas bērnu nodaļas atraktīvajai bibliotekārei Ilgai Kaupužai, kura neatteica un 18.februāra rītā  sagaidīja un uzņēma mūs pie sevis bibliotēkā. Paldies viņai par jauki pavadītu laiku, sagatavotām atrakcijām un izklaidēm bērniem.
Paldies arī bērnu nodaļas vadītājai Ērikai Bricikai, kura iemūžināja pasākuma gaitu fotogrāfijās.
     Visi Bērnu žūrijas dalībnieki saņēma arī  pateicības rakstu un dāvaniņu, kā arī mielojās ar svētku kliņģeri un tēju.
 

2014. gada 28. janv.

Apkopoti gada darba rezultāti

2013.gadā Ciblas bibliotēkā tika reģistrēti 216 bibliotēkas lietotāji, no tiem 1.- 9.klašu skolēni -92 un 19 vidusskolas audzēkņi. Atsevišķi tika reģistrēti 126 datorlietotāji.
Grāmatu krājums papildinājās par 277 eksemplāriem, no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem iegādātas 66 grāmatas, pārējās ienākušas projektu un dāvinājumu rezultātā.
Ar bibliotēkas gada darba pārskatu sīkāk varēs iepazīties Ciblas novada mājas lapā: www.ciblasnovads.lv/ , sadaļā bibliotēkas.
2014.gadam bibliotēka abonējusi 14 nosaukumu preses izdevumus:
          1.Ludzas Zeme
          2.Praktiskais Latvietis
          3.Ieva
          4.Ievas Stāsti
          5.Ievas Veselība
          6.A12 - ceļš uz Latgali
          7.Lata Romāns
          8.Leģendas
          9.Santa
          10.Ilustrētā Pasaules Vēsture
          11.Ilustrētā Zinātne
          12.National Geographic
          13.Sīrups
          14.Spicīte

2014. gada 13. janv.

Novada bibliotekāru seminārs

2014.gada 9.janvārī Pušmucovā, notika Ciblas novada bibliotēku vadītāju seminārs.
Uz semināru bija ieradušās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe Elita Zirne un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere.
Gada sākums bibliotekāriem vienmēr ir ļoti saspringts un darba pilns, jo tiek gatavots pagājušā gada apjomīgs darba pārskats, atskaite par padarīto darbu. Atskaitē jāapraksta, jāatbild uz 13 jautājumiem un daudziem apakšpunktiem.
Tādēļ semināra galvenā tēma bija bibliotēkas gada darba pārskata atskaites, to pareiza rakstīšana, galvenie atskaites punkti un apakšpunkti.
Bibliotekāri varēja uzdod metodiķei Elitai Zirnei jautājumus, kas attiecas uz darba pārskata rakstīšanu, uz kuriem saņēma izsmeļošas atbildes.

2014. gada 8. janv.

Pirmā darba nedēļa bibliotēkā - 2014.gadā

Jaunais 2014.gads ir atnācis neparasti silts un lietains. Nav pierastās ziemas ainas ar sniegu un aukstumu. Bērni nevar baudīt ierastos ziemas priekus. Laikam jau arī tas zināmā mērā ietekmē to, ka tik daudz bērnu uzturas tieši bibliotēkā. Taisni no skolas viņi dodas uz bibliotēku, kur pavada savu brīvo laiku, sēž pie datoriem, šķirsta grāmatas, spēlē galda spēles. Pirmajā skolas dienā bibliotēku apmeklēja 33 bērni. Daudzi bija izslāpuši tieši pēc grāmatu lasīšanas, kopā pavadīta laika un izklaides. Priecē tas, ka bērni nāk tieši uz bibliotēku, lai šeit pavadītu savu brīvo laiku un lasītu arī grāmatas.
 Pieaugušajiem šogad papildus pasūtīti 4 jauni žurnāli.