2018. gada 6. nov.

"Cimdu raksti cauri laikiem"

No 5.novembra bibliotēkā skatāma vietējo rokdarbnieču adītu cimdu izstāde: "Cimdu raksti cauri laikiem." Kopā ir apskatāmi 55 cimdu pāri.
Cimdus apskatei ir mēģināts izlikt latvju zīmju rakstos: Saules zīmē, Dieva zīmē, Zvaigznes zīmē, Zalkša zīmē, Laimes skujiņā, Māras līklocī.
Paldies par saglabātiem krāšņiem cimdiem: Dacei Ruško, Inārai Laizānei, Taņai Laizānei, Vilhelmīnei Žogotai, Zentai Verpakovskai.