2013. gada 26. apr.

Bibliotēku nedēļas norise

Ieteikumu nedēļa "Iesaki interesantu grāmatu citiem"
 Izstāde "Ciblas pagasts, tā vēsture un šodiena"
 Izzinoša pēcpusdiena skolēniem: "Iepazīsim savu novadu ar interneta palīdzību"
 Rīta stunda PII bērniem "Krāsosim uz papīra un internetā"
 Zēni krāso mašīnas


 Krāsojam jau datorā.

Visi bērni ar zīmējumiem.

2013. gada 19. apr.

Jaunumi aprīlī


       No 22. līdz 28. aprīlim Latvijā tiek rīkota Bibliotēku nedēļa . Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina visas bibliotēkas šajā laikā publiskajā telpā aktīvāk informēt par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, organizēt daudzveidīgas izstādes un sarīkojumus. Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir - Mantojuma sardzē.
              Bibliotēku nedēļas aktivitātes Ciblas bibliotēkā:
     Ø  No 22.aprīļa izstāde bibliotēkā: „Ciblas pagasts, tā vēsture un šodiena.”
Izstādē būs skatāmi materiāli arī no Ciblas novadpētniecības muzeja krājumiem, ar ko labprāt piekrita padalīties skolotāja Malvīne Loce.
Ø  No 22.-26.aprīlim ieteikumu nedēļa: „Iesaki interesantu grāmatu citiem
Ø  23.aprīlī - Izzinoša pēcpusdiena skolēniem: „Iepazīsim savu novadu ar interneta palīdzību.”
Ø  26.aprīlī - rīta stunda PII bērniem: „Krāsosim uz papīra un internetā.”
     Ciblas bibliotēka saņēmusi dāvinājumā Latgales lingvoteritoriālo vārdnīcu (875.lpp.), kuru izdevusi Rēzeknes Augstskola.
     Vārdnīca atklāj latgaliskās vērtības un te dots Latgalei raksturīgo zīmju, simbolu, priekšstatu skaidrojums, kā arī var uzzināt par vēsturi, teiksmainām vietām,  dziesmām utt.
    18.aprīlī bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne apmeklēja Latvijas bibliotekāru 16.konferenci: „Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas,” kura notika Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Paralēli konferencei notika  informācijas stendu „Bibliotēku veiksmes stāsti” skate.

 Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca(875.lpp.)ar paliekošu kultūrvēsturisku nozīmi.
 16.bibliotekāru konferencē Rīgā. Bibliotēku veiksmes stāsti stendu izstādē.