2015. gada 21. apr.

Bibliotēku nedēļas aktivitātes

No 20. līdz 26. aprīlim Latvijā notiek bibliotēku nedēļa. Tās vadmotīvs - "Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. 23. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena.
Aktivitātes Ciblas bibliotēkā:
20.-24.aprīlim skatāma izstāde: "Foto mirkļi no bibliotēkas dzīves" un
bērnu aptauja - Kas tavuprāt ir bibliotēka ?
22.aprīlī tematisks pasākums PII bērniem: "Transporta līdzekļi".