2010. gada 17. sept.

Tikšanās Līdumniekos
17.septembrī Ciblas novada bibliotēku vadītājas apmeklēja Līdumnieku bibliotēku, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova. Viņa izrādīja mums savu bibliotēku, aizveda mūs uz Līdumnieku Kara muzeju un Krivandas robežsardzes punktu.


2010. gada 16. sept.

Dzejas pēcpusdiena bērniem


15.septembrī plkst.15.00 Ciblas bibliotēkā 2.-4.klašu skolēniem notika dzejas pēcpusdiena "Iepazīsti dzejoļu pasauli !"Uz pasākumu bija ieradušies 24 bērni ar skolotāju.


2010. gada 1. sept.

1.septembris bibliotēkā1.septembris - mācību gada sākums, Zinību diena. Bibliotēkā pirmklasnieki var apskatīt grāmatu izstādi "Es jau iešu skolā !" Pēcpusdienā bibliotēku apmeklēja internāta bērni ar skolotāju. Visi datori bija aizņemti, bērniem jāgaida rindā.