2017. gada 28. sept.

Latgales reģiona bibliotekāru konference

27.septembrī, Rēzeknē notika Latgales reģiona bibliotekāru konference " Bibliotēka - tilts starp pagātni un nākotni." Konference tika veltīta vēsturiskā Latgales kongresa simtgadei, un tās mērķis ir saliedēt Latgales bibliotekārus, veicināt viņu profesionālo pilnveidi un sadarbību, īpaši akcentējot bibliotekāru darbu novadpētniecības jomā.
Konferencē piedalījās 70 bibliotekāri no Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes reģiona.