2017. gada 30. janv.

Bibliotēkas pamatrādītāji

2016.gads skaitļos:

Lietotāju skaits: 204
t.sk.bērni: 98
Fiziskais apmeklējums: 3322
t.sk.bērni: 1916
Virtuālais apmeklējums: 1479
Sociālo tīklu apmeklējums: 3827
(skatījumi)
Izsniegums kopā: 4153
t.sk.grāmatas: 1902
t.sk.periodiskie izdevumi: 2247

Jaunieguvumi:
Grāmatas: 170
t.sk. latviešu daiļliteratūra: 30
t.sk. bērniem: 34
Nozaru literatūra: 42
Krājuma kopskaits: 4581

No citām reģiona bibliotēkām
saņemto grāmatu skaits:  118
Citām reģiona bibliotēkām
izsniegto grāmatu skaits:  37

2017. gada 20. janv.

20.janvāris- bibliotēkā

Bibliotēkā ir skatāma barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta izstāde.
20.janvārī bibliotēku apmeklēja 2.klases skolēni ar audzinātāju. Turpinājām Vinnija Pūka tēmu, apskatot izstādi, spēlējot spēli, skatoties animācijas filmu par Vinnija Pūka piedzīvojumiem.

2017. gada 18. janv.

Vinnija Pūka diena

Rakstnieka A.A.Milna dzimšanas diena-18.janvāris, pasaulē tiek saukta arī par Vinnija Pūka dienu.
Arī Ciblas bibliotēkā šajā dienā notika tematiska rīta stunda PII vecākās grupiņas bērniem. Bērni iepazinās ar izstādes eksponātiem, aplūkoja grāmatiņas par Vinniju Pūku, apskatījās internetā atrodamās ilustrācijas, attēlus par Vinniju Pūku.
Noskatījāmies arī animācijas filmas par Vinnija Pūka piedzīvojumiem. Katrs bērns saņēma pa uzlīmei ar Vinnija Pūka grāmatas varoņiem un krāsojamās lapas, krāsošanai grupiņā, lai vēlāk varētu apskatīties bibliotēkā.
2017. gada 16. janv.

Izstāde: Vinnijs Pūks un viņa draugi

18.janvārī, angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam - 135 (1882-1956).
Ciblas bibliotēkā ir skatāma izstāde ar Vinnija Pūka un viņa draugu mīkstām rotaļlietām, grāmatām, puzlēm un citiem atribūtiem.
Paldies visiem, kas atsaucās un atnesa: Intai Augustovai, Elzai Abramānei, Ilonai Bulavskai, Tamārai Ļagušņikai, Renātei Ļebedevai, Inetai Muklucānei, Evijai Karaševskai, Lilitai Šendo, Maijai Manukinai, Lienei Siņicai, Dzintrai Toporkovai, Ritai Kozlovskai.
Var palasīt arī Vinnija Pūka slavenos izteicienus.