2016. gada 21. dec.

Fotokonkursa " Ciblas novads 2016" darbi

Ciblas bibliotēkā ir skatāmi fotokonkursa " Ciblas novads 2016" darbi. Tajā savus darbus bija iesnieguši 9 dalībnieki. 
Konkursa dalībnieki tika sveikti 18.novembrī, LR proklamēšanas gadadienai veltītā Ciblas novada sarīkojumā.


2016. gada 20. dec.

Pasākums čaklākiem lasītājiem

Jau tradicionāli Ciblas bibliotēkā, katra gada beigās, notiek pasākums čaklākiem lasītājiem, bērniem kuri visa gada garumā ir regulāri apmeklējuši bibliotēku un izlasījuši visvairāk pēc skaita grāmatu.
Bērni saņem dāvaniņas un saldumus.
Otro gadu pēc kārtas dāvaniņas saņem arī pensionāri, kuri regulāri izmanto bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus, kā arī ir čakli grāmatu lasītāji. Dāvaniņa viņiem ir kā patīkams pirmssvētku pārsteigums, kas sagādā pozitīvas emocijas.2016. gada 5. dec.

Lielā lasītāju balva-2016

2.decembrī Vidzemes koncertzālē, Cēsīs, notika "Lielās lasītāju gada balvas 2016" pasniegšana. Pasākumā tika apbalvotas Latvijas bibliotēku lasītākās grāmatas kopumā septiņās nominācijās.
Šogad par Latvijas bibliotēkās pieprasītāko oriģinālprozu kļuvusi Noras Ikstenas "Mātes piens", ko izdevusi "Jumava", liecina Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (LBAB) apkopotie dati par vislasītākajām grāmatām Latvijas bibliotēkās.
Nominācijā "Oriģināldzeja" uzvarējis Kārļa Vērdiņa dzejoļu krājums "Pieaugušie", ko izdevis "Neptuns".
Par nominācijas "Tulkotā daiļliteratūra" uzvarētāju kļuvis Lūsindas Railijas romāns "Meitene uz kraujas", ko tulkojusi Ligita Lanceniece, bet izdevusi "Zvaignzne ABC".
Par lasītāko bērnu oriģinālliteratūras darbu apbalvota Jura Zvirgzdiņa grāmata "Miega pasaka", izdevējs "Zvaigzne ABC".
Savukārt, lasītākais tulkotais bērnu oriģinālliteratūras darbs bijusi Kinnija Džefa grāmata "Grega dienasgrāmata. 8.grāmata. Nu gan neveicas!" Grāmatu tulkojusi Daina Ozoliņa, izdevējs "Zvaigzne ABC".
Kā labākais dokumentālās oriģinālliteratūras darbs apbalvota Valda Zatlera grāmata "Kas es esmu", ko izdevusi "Jumava".
Savukārt par lasītāko tulkotās dokumentālās literatūras darbu atzīts Jukas Rislaki dokumentālais pētījums "Vorkuta! Sacelšanās ieslodzīto nometnē". Darbu tulkojusi Gunta Pāvola, izdevusi "Lauku Avīze".

 LBAB konkursā par vislasītākajām grāmatām piedalījās tikai tie darbi, kas iznākuši iepriekšējos trīs gados. Šoreiz lasītāju viedokli apkopoja 613 pilsētu un pagastu publiskās bibliotēkas, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējos gados.