2012. gada 28. maijs

Pieredzes apmaiņas brauciens

25.maijā, Ciblas novada bibliotēku ( Ciblas, Felicianovas, Līdumnieku, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes) vadītājas devās izbraucienā uz Istalsnas, Briģu un Zaļesjes bibliotēkām.
 Visās bibliotēkās mūs laipni sagaidīja un dalījās stāstījumā par savas bibliotēkas darbu. Izrādīja visas bibliotēkas telpas, pastāstīja kā un kur, tika iegādātas jaunākās mēbeles.
Paskatoties un iepazīstot citas bibliotēkas, rodas jaunas atziņas un iedvesma, kaut ko pilnveidot un uzlabot arī savas bibliotēkas darbā.


2012. gada 16. maijs

Bibliotekāri mācās

Maija mēnesī bibliotekāriem notika triju dienu apmācību kurss. Apmācības tika īstenotas projekta "Trešais tēva dēls"Bibliotēku interešu pārstāvniecības iniciatīvas "Bibliotēka man, es bibliotēkai" ietvaros. Bibliotēkas interešu pārstāvniecības mācību kurss izstrādāts, piemērojot Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku programmas izstrādāto mācību kursu Latvijas publisko bibliotēku situācijai un bibliotekāru vajadzībām.
Bibliotekāri saņēma speciālas somas ar mācību izdales materiāliem.


 Mūsu grupai apmācības vadīja pasniedzējs Viesturs Brālis.
Trešajā apmācību dienā bibliotekāri uz apmācībām veda līdzi savus atbalstītājus: deputātus, uzņēmējus, pašvaldības iestāžu vadītājus u.c.

Jaunākās grāmatas maijā
2012. gada 14. maijs

Lasīšanas stunda bibliotēkā

9.maijā bibliotēkā notika "Lasīšanas stunda" 2.klases skolēniem.