2014. gada 28. janv.

Apkopoti gada darba rezultāti

2013.gadā Ciblas bibliotēkā tika reģistrēti 216 bibliotēkas lietotāji, no tiem 1.- 9.klašu skolēni -92 un 19 vidusskolas audzēkņi. Atsevišķi tika reģistrēti 126 datorlietotāji.
Grāmatu krājums papildinājās par 277 eksemplāriem, no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem iegādātas 66 grāmatas, pārējās ienākušas projektu un dāvinājumu rezultātā.
Ar bibliotēkas gada darba pārskatu sīkāk varēs iepazīties Ciblas novada mājas lapā: www.ciblasnovads.lv/ , sadaļā bibliotēkas.
2014.gadam bibliotēka abonējusi 14 nosaukumu preses izdevumus:
          1.Ludzas Zeme
          2.Praktiskais Latvietis
          3.Ieva
          4.Ievas Stāsti
          5.Ievas Veselība
          6.A12 - ceļš uz Latgali
          7.Lata Romāns
          8.Leģendas
          9.Santa
          10.Ilustrētā Pasaules Vēsture
          11.Ilustrētā Zinātne
          12.National Geographic
          13.Sīrups
          14.Spicīte

2014. gada 13. janv.

Novada bibliotekāru seminārs

2014.gada 9.janvārī Pušmucovā, notika Ciblas novada bibliotēku vadītāju seminārs.
Uz semināru bija ieradušās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe Elita Zirne un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere.
Gada sākums bibliotekāriem vienmēr ir ļoti saspringts un darba pilns, jo tiek gatavots pagājušā gada apjomīgs darba pārskats, atskaite par padarīto darbu. Atskaitē jāapraksta, jāatbild uz 13 jautājumiem un daudziem apakšpunktiem.
Tādēļ semināra galvenā tēma bija bibliotēkas gada darba pārskata atskaites, to pareiza rakstīšana, galvenie atskaites punkti un apakšpunkti.
Bibliotekāri varēja uzdod metodiķei Elitai Zirnei jautājumus, kas attiecas uz darba pārskata rakstīšanu, uz kuriem saņēma izsmeļošas atbildes.

2014. gada 8. janv.

Pirmā darba nedēļa bibliotēkā - 2014.gadā

Jaunais 2014.gads ir atnācis neparasti silts un lietains. Nav pierastās ziemas ainas ar sniegu un aukstumu. Bērni nevar baudīt ierastos ziemas priekus. Laikam jau arī tas zināmā mērā ietekmē to, ka tik daudz bērnu uzturas tieši bibliotēkā. Taisni no skolas viņi dodas uz bibliotēku, kur pavada savu brīvo laiku, sēž pie datoriem, šķirsta grāmatas, spēlē galda spēles. Pirmajā skolas dienā bibliotēku apmeklēja 33 bērni. Daudzi bija izslāpuši tieši pēc grāmatu lasīšanas, kopā pavadīta laika un izklaides. Priecē tas, ka bērni nāk tieši uz bibliotēku, lai šeit pavadītu savu brīvo laiku un lasītu arī grāmatas.
 Pieaugušajiem šogad papildus pasūtīti 4 jauni žurnāli.