2018. gada 25. apr.

PII bērni bibliotēkā

Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēku apmeklēja PII vecākās un jaunākās grupiņas bērni ar audzinātājām, lai  aplūkotu pulksteņu izstādi bibliotēkā un apskatītos bērnu grāmatiņas.
Iepazīšanās ar grāmatu pasauli !

Grāmatu nedēļas ietvaros (25.04.) 1.klasītei bibliotēkā bija bibliotekārā stunda: "Iepazīšanās ar grāmatu pasauli." 
Bērni tika iepazīstināti ar grāmatām par dažādām tēmām, parādītas grāmatas no izstādes par lasīšanu, bibliotēku, īsumā iepazīstinot ar to saturu. Apskatījāmies grāmatas par pieklājību un uzvedību, pārrunājot kādam jābūt labam draugam, kā jāuzvedas skolā, mājās, sabiedrībā.
Noslēgumā bērni apskatījās pulksteņu izstādi bibliotēkā.
Pavasara pārgājiens bibliotēkā !

Bibliotēku nedēļas ietvaros (24.04.) PII bērniem bija tematiska rīta stunda: "Pavasara pārgājiens bibliotēkā." 
Bērni devās pārgājienā pa līkumotu taciņu, pa akmentiņiem, pāri tiltiņam, lai nesaslapinātu kājiņas. Kā jau pārgājienā bija arī atpūtas, pieturas vietas, kurās bērniem pēc attēlos redzamajām bildītēm vajadzēja pastāstīt par pavasara vēsmām dabā: puķītēm, putniņiem, kukaiņiem u.c. Beigās noskatījāmies video filmiņu par pavasari dabā.

2018. gada 24. apr.

Cik labi bērni pazīst grāmatas?

Bibliotēku nedēļā bērniem tiek piedāvāts atbildēt uz jautājumiem par grāmatām, to varoņiem un autoriem. Ir jāatbild uz 12 jautājumiem par labi pazīstamām grāmatām, kuras ir iekļautas skolas programmā. No piedāvātiem trīs atbilžu variantiem ir jāapvelk pareizais. Kopā atbildes meklēja 14 skolēni.

Pulksteņu izstāde

Bibliotēku nedēļas ietvaros Ciblas bibliotēkā ir skatāma daļa no Linarda Sadovska pulksteņu kolekcijas. Linards pašlaik mācās 11.klasē, bet pulksteņus sācis kolekcionēt jau no četru gadu vecuma. Kolekcijā ir vairāk nekā 100 dažādi laikrāži, 32 no tiem ir skatāmi bibliotēkā.