2013. gada 22. febr.

Noslēgusies Bērnu un Jauniešu žūrija


     20.februrī, Ciblas bibliotēkā notika „Bērnu un Jauniešu žūrijas 2012” noslēguma pasākums, uz kuru pulcējās visi lasītāji eksperti. Tajā atcerējāmies izlasītās grāmatas, atskatījāmies uz lasīšanas procesu, kurš par laimi tika pagarināts līdz janvāra beigām.
Visi lasītāji jautri pavadīja laiku, spēlējot dažādas izklaides spēles. Par piedalīšanos Bērnu un Jauniešu žūrijā katrs grāmatu eksperts saņēma pateicības rakstu un  dāvaniņu. Beigās visus gaidīja saldais galds ar svētku kliņģeri.
     Paldies visiem 25 lasītājiem, ekspertiem, kas nonāca līdz galam. Tie ir:
Antra Toporkova(1.kl.), Sanda Augustova(2.kl.), Dženeta Gucāne(2.kl.), Elīza Paula Ivanova(3.kl.), Egita Kozlovska(3.kl.), Ritvars Kozlovskis(3.kl.), Santa Fedišina (3.kl.), Diāna Ozoliņa(3.kl.), Rozalinda Gudakovska(4.kl.), Amanda Pluce(4.kl.), Izabella Stelikova(4.kl.), Līga Bauska(5.kl.), Diāna Jegorova(5.kl.), Alīna Žagņevska(5.kl.), Daiga Abramāne(6.kl.), Laura Daliba(6.kl.), Emīlija Ivaņenko (6.kl.), Veronika Ļagušņika(6.kl.), Viktorija Leščinska(6.kl.), Kristaps Konovalovs(9.kl.), Līga Ļagušņika(12.kl.), Kristiāna Manukina(12.kl.), Lāsma Tumova(12.kl.), Maija Manukina un Inita Ļagušņika – vecāku žūrija.
 Apkopojam Bērnu un Jauniešu žūrijas rezultātus.
 Atsvaidzinām atmiņu par izlasītām grāmatām.
 Cik ātri mēs protam lasīt. Katrs lasa dzejoli no I.Zanderes grāmatas Diegu burti.
 Noskaidrojam, ar kādu nolūku katrs ir ieradies uz šo pasākuma.
 Atdarinām dzīvniekus. Pārējiem jāmin.
 Darbs grupās.

 Sākas apbalvošanas daļa.
 Katrs saņem pateicības rakstu un dāvaniņu.
 Beidzot tiekam pie cienasta.
 

2013. gada 12. febr.

Ciblas novada bibliotekāres tiekas Pušmucovā

12.oktobrī, Ciblas novada bibliotēku vadītājas: Ciblas b-kas (Rita Trukšāne), Blontu b-kas (Inta Vonoga), Felicianovas b-kas (Lilita Šendo), Zvirgzdenes b-kas (Jolanta Pridāne) satikās kopīgā seminārā Pušmucovas bibliotēkā, kur viņas laipni uzņēma bibliotēkas vadītāja Ilga Bazileviča.
Šādas kopīgās sanākšanas dod iespēju komunicēt savā starpā, apspriest darba jautājumus, dalīties pieredzē, aizņemties idejas darbam savā bibliotēkā.2013. gada 11. febr.

Ko mēs svinam februārī...

11.februārī, bibliotēkā 2.klasei notika rīta stunda "Ko mēs svinam februārī?"
Bērni pastāstīja, kādus atzīmējamos svētkus februārī viņi zina paši. Daži bērni zināja pat visus lielākos baznīcas svētkus - Sveču dienu, Agates dienu, Pelnu dienu. Mēs sīkāk iepazināmies ar Sveču dienu, Meteņiem un Valentīndienu. Kas šiem svētkiem ir raksturīgs, kā tos atzīmē utt.
Sagaidot Valentīndienu pārrunājām, kas par to ir zināms, ko tajā būtu jādara bērniem. Šajā sakarā iepazināmies ar jauku bērnu grāmatu "Kur ņemt vienu apkampienu ?" Tajā lāčubērns Duglass meklēja apkampienu, kurš viņam būtu patīkams un mīļš. Tādu apkampienu vēlētos saņemt arī mēs.
Paši bērni izmēģināja dažādus apkampienu veidus.


 Muguriņu apkampiens
 Nācnušurp apkampiens
 Sviestmaižveida apkampiens
 Ķēdīšveida apkampiens
 Lasām arī grāmatas
 Neliels sirsniņveida saldums
Valentīndienu gaidot

2013. gada 5. febr.

Iespaidīgs LNB dāvinājums

Ciblas bibliotēka janvāra mēnesī no LNB  saņēma dāvinājumā 76 grāmatu eksemplārus par summu 493.61 Ls pēc programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai."
Grāmatu iegādi atbalsta Kultūras ministrija, kopējais programmas finansējums ir 100 000 latu.
Šī programma sniedz iespēju papildināt bibliotēku resursus ar grāmatām par mākslu, kultūrvēsturi, arheoloģiju, vēsturi, kā arī enciklopēdijas, vārdnīcas un uzziņu literatūru.
LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs, kas administrē programmas ieviešanu, norāda, ka šos izdevumus lasītāji bibliotēkās varēs atšķirt pēc speciālām uzlīmēm.
Programmas ietvaros izdevumu komplektus saņēmušas kopumā 804 bibliotēkas visā Latvijā.