2020. gada 18. dec.

2020. gada 11. dec.

Bibliotēka saņem vērtīgas grāmatas!

Pateicoties projektam “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” Ciblas bibliotēkas krājums tika papildināts ar 76 augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumu eksemplāriem par summu EUR 773.40.

Latvijas valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā, vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas Latvijas publiskajām bibliotēkām īstenošanai.