2022. gada 28. nov.

Grāmatu jaunumi novembrī!

 2022. gada pēdējais jauno grāmatu iepirkums "Zvaigzne ABC" veikalā.2022. gada 7. nov.

Tikšanās ar Aldi Bukšu!


 

Saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..."

 4. novembrī bibliotēkā notika saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..." kopā ar Eversmuižas draudzes prāvestu Antonu Justu.

Novembris baznīcas dzīvē ir saistīts ar mirušo ticīgo pieminēšanu. Tradīcija lūgties par mirušajiem tūlīt pēc Visu svēto dienas (1.11.) Rietumu baznīcā aizsākās 9.-10. gadsimtā. 

Rudenī notiek svecīšu vakari kapsētās, pastiprināti tiek apmeklēti kapi, lai rūpētos un sakoptu kapu kopiņas, uz brīdi apstātos, atskatītos pagātnē un atdzīvinātu atmiņas.

Apmeklētāji varēja iesaistīties sarunā, stāstot savu pieredzi un attieksmi, kā arī izmantojot iespēju, uzdod interesējošus jautājumus priesterim.

2022. gada 1. nov.

Bibliotēka aicina...


 

Aktivitātes bērniem oktobrī!

 4. oktobrī, 2.klasei bibliotēkā bija rīta stunda: "Mūsu mīluļi mājdzīvnieki!"19.10. Bibliotekārā stunda 4.klasei, kurā lasījām stāstiņus par mošķiem, bērni skaitīja tautasdziesmas par putniem, skatījāmies mācību video par maizes cepšanu.


27.10. pēcpusdiena bērniem skolas brīvlaikā: "Satiekamies bibliotēkā!"
Oktobra izstādes!

 Oktobra mēnesī, par godu skolotāju dienai, bibliotēkā bija skatāma izstāde: "Skolotāju ceļojumu suvenīri!" Ar suvenīriem dalījās trīs skolotājas.Sociālo tīklu Facebook Ciblas bibliotēkas lapā, bija ievietota virtuālā foto galerija: "Mājdzīvnieki fotogrāfijās!" Fotogrāfijas iesūtīja 24 personas, kopā 111 foto, no kurām tika atlasītas bildes galerijai. 
Visvairāk novērtētās foto īpašnieks, tika pie pārsteiguma balviņas no bibliotēkas.