2016. gada 31. marts

Bibliotēka saņem augstvērtīgu literatūru

Ciblas bibliotēka saņēma 57 grāmatu eksemplārus par summu 557.80 EUR, pēc projekta "Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra." Grāmatas bez atlīdzības saņemtas no Latvijas Bibliotekāru biedrības.
Tā ir tulkotā daiļliteratūra, filozofija, ētika, sabiedriskās zinātnes, māksla, glezniecība, izrādes, valodas. Pēc lietotāju pieprasījuma, grāmatas varēs izmantot arī pārējās Ciblas novada bibliotēkas.

2016. gada 9. marts

"Lielie Lasīšanas svētki" Gaismas pilī


Sestdien, 5. martā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015″ noslēguma pasākums – “Lielie lasīšanas svētki.”

Svētkos, kas notika jau 14. reizi, bet pirmoreiz notika jaunajā bibliotēkas ēkā, piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu – bērnu, jauniešu un pieaugušo, – pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada populārāko grāmatu autorus, ilustrētājus, tulkotājus un izdevējus.

"Lielo lasīšanas svētku" norisi atbalstīja Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, akciju sabiedrība "Cēsu alus" ar limonādi "Limpo" un SIA "Rīgas Piensaimnieks" ar "Kārumu" visiem dalībniekiem, kā arī programmā iesaistītās izdevniecības ar grāmatu dāvinājumu. Šogad bērniem tika piedāvāta īpaša muzeju programma. Atbalstītāju rindās bija arī Latvijas pašvaldības, kas nodrošināja bērnu nokļūšanu Rīgā, bibliotekāri un bērnu vecāki.

Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2015. gadā žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies 18 963 lasītāji no Latvijas un 40 latviešu diasporas centriem pasaulē, rosinot lasītprieku 680 bibliotēkās un skolās, stāsta LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

Braucienu uz lasīšanas svētkiem Gaismas pilī, organizēja Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka. No Ciblas bibliotēkas svētkos piedalījās Bērnu žūrijas lasītājas, 6.klases skolnieces, Elīza Paula Ivanova un Egita Kozlovska. Bērniem bija iespēja apmeklēt arī Latvijas Dabas muzeju. Paldies Ludzas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekārei Ilgai Kaupužai un Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotekārei Elitai Romanovskai, kuras pieskatīja un pavadīja bērnus šajā braucienā.