2022. gada 6. maijs

Maija dziedājumu tradīcijas!


Informācija par Ciblas pagastā esošiem ceļmalas krustiem, apkopota Ciblas bibliotēkas novadpētniecības mapē "Krucifiksi".

 

Māmiņdienas sveicieni!


 

2022. gada 23. marts

Tematiska stunda par ūdeni PII bērniem!

 23. martā, bibliotēkā bija tematiska rīta stunda PII vecākās grupiņas bērniem par ūdens tēmu, kas veltīta Pasaules ūdens dienai, kuru atzīmē 22. martā.
"Bērnu žūrija 2021" noslēgusies!

 "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021" ir noslēgusies. Grāmatas lasīja un vērtēja 25 eksperti, astoņi no tiem vecāku žūrijā. 

Trīs no dalībniekiem, piedalās Bērnu žūrijā jau 11 gadus, divas 1. klases meitenes pirmo gadu. Bibliotēka pateicas visu bērnu vecākiem par atbalstu un sadarbību ar bibliotēku. 

1. - 6. klašu dalībnieki noslēguma pasākumā.


Laura (5+) piedalījās Bērnu žūrijā pirmo gadu.
Divu ekspertu (9+ un 11+) mamma, vecāku žūrijā piedalījās jau trešo gadu.
                                  Pateicības ar dāvaniņām 1.- 4. klašu skolēniem.
                                           Pateicības visiem ekspertiem.


2022. gada 14. marts

2022. gada 2. marts

Bibliotēka piedāvā lasīt grāmatas divās krāsās!

 Ukrainas oficiālais simbols karogs sastāv no divām vienāda platuma horizontālām līnijām - zilas un dzeltenas, kas simbolizē zilas debesis virs dzeltena kviešu lauka.


Grāmata no bibliotēkas plaukta - No barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā: aculiecinieka stāsts.2022. gada 9. febr.

Februāra jubilāri!

 Katru mēnesi, bibliotēkas grāmatu plauktā ir skatāmas mēneša jubilāru grāmatas, autoru darbi vai grāmatas par viņiem. Atsevišķi izstāde ir veltīta autoriem, kuru darbi ir vairumā pārstāvēti grāmatu krājumā.

Februārī jubilejas ir: angļu rakstniekam Čārlzam Dikensam - 210 (1812-1870); dziedātājam Mārtiņam Freimanim - 45 (1977-2011); dzejniecei Mirdzai Ķempei - 115 (1907-1974); politiķim Anatolijam Gorbunovam - 80 (1942); literātam Ontonam Matvejānam - 85 (1937-2008); dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskai darbiniecei Mārai Zālītei - 70 (1952); rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 100 (1922-2013).
2022. gada 1. febr.

Svece - gaismas un uguns iemiesojums!


 Bibliotēkā skatāma daiļliteratūras grāmatu izstāde, kuru nosaukumā ir vārds - gaisma un uguns.