2022. gada 28. nov.

Grāmatu jaunumi novembrī!

 2022. gada pēdējais jauno grāmatu iepirkums "Zvaigzne ABC" veikalā.2022. gada 7. nov.

Tikšanās ar Aldi Bukšu!


 

Saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..."

 4. novembrī bibliotēkā notika saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..." kopā ar Eversmuižas draudzes prāvestu Antonu Justu.

Novembris baznīcas dzīvē ir saistīts ar mirušo ticīgo pieminēšanu. Tradīcija lūgties par mirušajiem tūlīt pēc Visu svēto dienas (1.11.) Rietumu baznīcā aizsākās 9.-10. gadsimtā. 

Rudenī notiek svecīšu vakari kapsētās, pastiprināti tiek apmeklēti kapi, lai rūpētos un sakoptu kapu kopiņas, uz brīdi apstātos, atskatītos pagātnē un atdzīvinātu atmiņas.

Apmeklētāji varēja iesaistīties sarunā, stāstot savu pieredzi un attieksmi, kā arī izmantojot iespēju, uzdod interesējošus jautājumus priesterim.

2022. gada 1. nov.

Bibliotēka aicina...


 

Aktivitātes bērniem oktobrī!

 4. oktobrī, 2.klasei bibliotēkā bija rīta stunda: "Mūsu mīluļi mājdzīvnieki!"19.10. Bibliotekārā stunda 4.klasei, kurā lasījām stāstiņus par mošķiem, bērni skaitīja tautasdziesmas par putniem, skatījāmies mācību video par maizes cepšanu.


27.10. pēcpusdiena bērniem skolas brīvlaikā: "Satiekamies bibliotēkā!"
Oktobra izstādes!

 Oktobra mēnesī, par godu skolotāju dienai, bibliotēkā bija skatāma izstāde: "Skolotāju ceļojumu suvenīri!" Ar suvenīriem dalījās trīs skolotājas.Sociālo tīklu Facebook Ciblas bibliotēkas lapā, bija ievietota virtuālā foto galerija: "Mājdzīvnieki fotogrāfijās!" Fotogrāfijas iesūtīja 24 personas, kopā 111 foto, no kurām tika atlasītas bildes galerijai. 
Visvairāk novērtētās foto īpašnieks, tika pie pārsteiguma balviņas no bibliotēkas.
2022. gada 14. sept.

Izstādes septembrī!

Septembris bibliotēkā iesākās ar izstādi: "Rudens ziedi dārzā!" 
Izstāde: "Galda piederumi mājās!" Karote, dakša, nazis ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa.
Grāmatas, kurās var uzzināt interesantas un noderīgas lietas par galda piederumu vēsturi, lietošanu, galda kultūru u.c.


2022. gada 7. jūl.

Man dzejolis jārunā!

 Sagaidot dzejnieka Jāzepa Osmaņa 90 gadu jubileju, bibliotēkā notika dzejoļu pēcpusdiena bērniem: "Man dzejolis jārunā!"


Bibliotēka aicina piedalīties Bērnu/jauniešu žūrijā!


 Nāc uz bibliotēku, izvēlies un sāc lasīt. Bibliotēkā ir saņemts no LNB pilns grāmatu komplekts, 33 eksemplāri grāmatu. Katram dalībniekam jāizlasa 7 grāmatas.

2022. gada 6. maijs

Maija dziedājumu tradīcijas!


Informācija par Ciblas pagastā esošiem ceļmalas krustiem, apkopota Ciblas bibliotēkas novadpētniecības mapē "Krucifiksi".

 

Māmiņdienas sveicieni!


 

2022. gada 23. marts

Tematiska stunda par ūdeni PII bērniem!

 23. martā, bibliotēkā bija tematiska rīta stunda PII vecākās grupiņas bērniem par ūdens tēmu, kas veltīta Pasaules ūdens dienai, kuru atzīmē 22. martā.
"Bērnu žūrija 2021" noslēgusies!

 "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021" ir noslēgusies. Grāmatas lasīja un vērtēja 25 eksperti, astoņi no tiem vecāku žūrijā. 

Trīs no dalībniekiem, piedalās Bērnu žūrijā jau 11 gadus, divas 1. klases meitenes pirmo gadu. Bibliotēka pateicas visu bērnu vecākiem par atbalstu un sadarbību ar bibliotēku. 

1. - 6. klašu dalībnieki noslēguma pasākumā.


Laura (5+) piedalījās Bērnu žūrijā pirmo gadu.
Divu ekspertu (9+ un 11+) mamma, vecāku žūrijā piedalījās jau trešo gadu.
                                  Pateicības ar dāvaniņām 1.- 4. klašu skolēniem.
                                           Pateicības visiem ekspertiem.