2010. gada 19. febr.

Bibliotēka piedāvā

Bezvadu interneta pieslēgumu
Internets par brīvu
Lasītāju rīcībā ir 5 datori
Elektroniskā datu bāze "Letonika"
5839 grāmatas
8 nosaukumu periodiskos izdevumus: Ludzas Zeme, Praktiskais Latvietis, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Leģendas, Santa, Sīrups un Lata Romāns
Novadpētniecības materiālus par Ciblas pagastu un tā cilvēkiem 12 tematiskās mapēs

2009.gads

Lietotāju skaits - 191
Bērni līdz 9.klasei - 89
Pirmsskolas vecuma bērni - 12
Datorlietotāju skaits - 127
Apmeklējumu skaits - 3911
Izsniegums - 6013
Grāmatas - 3180
Žurnāli - 2833
Grāmatu fonds - 5839

Bibliotēkas vēsture

Ciblas bibliotēka dibināta 1949.gadā.
Bibliotēkas darbinieki:
Aldonija Šķirtmane, 1949.-1951.g.
Anastasija Manukina, 1951.-1958.g.
Irmīna Lizdene, 1958.-1967.g.
Vilhelmīne Žogota, 1967.-2008.g.
Rita Trukšāne, no 2008.gada