2013. gada 22. nov.

Jaunākās grāmatas

 Jaunie lācēna Duglasa piedzīvojumi.
 Krāsainas pasakas bērniem par lauku sētas iemītniekiem.
 N.Robertas jaunākā grāmata.
 Latgale fotogrāfijās. Latgales fotogrāfu biedrības kolekcija.
 Ciblas novada sporta komplekss Felicianovā.
Hokeja laukums pie Ciblas vidusskolas.

2013. gada 19. nov.

Valmieras bibliotēkas apmeklējums


15.novembrī 14 Ludzas reģiona bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras integrēto bibliotēku.
Mūs sagaidīja bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, kura izstāstīja par jaunās Valmieras bibliotēkas celtniecību, projekta niansēm, iedzīvošanos jaunajās telpās utt.
Protams, ka katru ienācēju priecē un sajūsmina jaunās un plašās telpas, lielie logi, pa kuriem paveras skats uz jauno tiltu un pilsētu. Arī jaunās un mūsdienīgās bibliotēkas mēbeles un plaukti atstāj paliekošu iespaidu un saprotams, ka bibliotēkas apmeklētājiem šeit ir patīkami uzturēties un rodas vēlme atgriezties vēlreiz.
Sīkāk par bibliotēkas darbību mums stāstīja nodaļu vadītājas un ekskursijā pa bibliotēku un pilsētu mūs pavadīja galvenā bibliotekāre Agita Lapsa.
Paguvām apskatīt arī Kocēnu novada Kocēnu pagasta 1.bibliotēku un Burtnieku novada Valmieras pagasta bibliotēku.

2013. gada 13. nov.

Rīta stunda PII bērniem bibliotēkā


12.novembrī, plkst.10.00 Ciblas bibliotēkā uz Rīta stundu ieradās PII vecākas grupiņas 17 bērni ar audzinātājām.
Tuvojoties Latvijas 95 dzimšanas dienai pārspriedām, kas bērniem būtu jādara savas valsts labā, kādi ir viņu pienākumi, kas ir Latvijas galvaspilsēta, kāda ir mūsu tuvākā pilsēta utt. Bērni no galvas noskaitīja Jāņa Petera dzejoli Dzimtene:
          Vai tu zini, kas ir Latvija ?
          Tā ir zeme, man dzimtene.
          Vai tu zini, kas ir dzimtene ?
          Tā ir zeme, kur es piedzimu.
           Vai tu zini, kā es piedzimu ?
          Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
          Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
Par bērnu pienākumiem pret vecākiem, audzinātājām, mīlestību pret savu tuvāko, draudzību ir rakstīts arī daudzās grāmatās. Tāpēc arī mēs iepazināmies ar dažām no tām: Langreitere J. Es tevi tā mīlu, Adamsa K. A. Kā kļūt par labu draugu, Kā bruņurupucēns Buksis iemācījās dalīties ar citiem, Vīslandere J. Mūmamma lasa.
Ja jau pat govs Mūmamma māk lasīt, tad jau arī bērniem jāmācās lasīt.
Visiem bērniem tika izdalītās krāsojamās lapas par bibliotēku, kuras visi uz vietas bibliotēkā izkrāsoja. Pēc tam noskatījāmies pasaku diskā no grāmatas Vilks un septiņi kazlēni.
 
 

2013. gada 7. nov.

APLIECINĀJUMS


     29.oktobrī bibliotēku vadītājiem bija seminārs Ludzas bibliotēkā.
     Semināra laikā četras mūsu novada bibliotēku vadītājas: Rita Trukšāne (Ciblas b-ka),
Inta Vonoga (Blontu b-ka), Lilita Šendo (Felicianovas b-ka), Ilga Bazileviča (Pušmucovas b-ka) saņēma TTD un KIS  APLIECINĀJUMU par tiešsaistes mācību semināra cikla Virtuālā stunda bibliotekāriem (03.04.-26.06.2013.) apguvi 24 akadēmisko stundu apjomā.
      Apmācības notika tiešraidē no 3.aprīļa līdz 26.jūnijam pa trešdienām no plkst.10.00 -11.00. Pēc katras nodarbības tika uzdots mājas darbs, kuru vajadzēja izpildīt un nosūtīt divu nedēļu laikā.
      Vēl tika izsniegti arī Lietuvas sertifikāti bibliotekāriem, kuri 15.jūlijā brauca pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, Šauļu bibliotēku. Sertifikātus saņēma četras Ciblas novada bibliotēku vadītājas: Inta Vonoga, Rita Trukšāne, Jolanta Prīdāne un Ilga Bazileviča.
     Novembra mēnesī Ojāram Vācietim – 80 (1933-1983). Bibliotēkā ir skatāma izstāde veltīta  O.Vācietim, pieaugušajiem un bērniem.
APLIECINĀJUMS par piedalīšanos virtuālās apmācībās.
 Ciblas b-kas vadītāja Rita Trukšāne Lietuvā, pieredzes apmaiņas braucienā, Šauļu bērnu bibliotēkā.
 Lietuvas sertifikāts.
 Izstāde pieaugušajiem, Ojāram Vācietim -80
 Izstāde bērniem
 17 Bērnu žūrijas eksperti jau ir aizpildījuši anketas un saņēmuši BŽ pildspalvas.