2022. gada 9. febr.

Februāra jubilāri!

 Katru mēnesi, bibliotēkas grāmatu plauktā ir skatāmas mēneša jubilāru grāmatas, autoru darbi vai grāmatas par viņiem. Atsevišķi izstāde ir veltīta autoriem, kuru darbi ir vairumā pārstāvēti grāmatu krājumā.

Februārī jubilejas ir: angļu rakstniekam Čārlzam Dikensam - 210 (1812-1870); dziedātājam Mārtiņam Freimanim - 45 (1977-2011); dzejniecei Mirdzai Ķempei - 115 (1907-1974); politiķim Anatolijam Gorbunovam - 80 (1942); literātam Ontonam Matvejānam - 85 (1937-2008); dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskai darbiniecei Mārai Zālītei - 70 (1952); rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 100 (1922-2013).
2022. gada 1. febr.

Svece - gaismas un uguns iemiesojums!


 Bibliotēkā skatāma daiļliteratūras grāmatu izstāde, kuru nosaukumā ir vārds - gaisma un uguns.