2013. gada 28. dec.

Čaklākie lasītāji 2013.gadā

18.decembrī bibliotēkā notika pasākums bērniem, kurā tika apbalvoti desmit čaklākie lasītāji 2013.gadā.


2013. gada 9. dec.

Apbalvotas lasītākās grāmatas 2013.gadā


     2013.gada 6.decembrī, Aizkrauklē notika akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” „Lielā lasītāju balva – 2013” noslēguma sarīkojums, kurā Lauku bibliotēku atbalsta biedrība (LBAB) sumināja autorus, tulkotājus un izdevniecības, pēc bibliotēku apkopotiem datiem par vislasītākajām grāmatām 2013.gadā.
     Nominācijā “Oriģinālproza” par vislasītāko kļuvis Daces Judinas detektīvromāns “Dīvainais Līgovakars”, Zvaigzne ABC.
     No dzejoļu krājumiem vislielāko lasītāju interesi izpelnījies Ingas Gailes dzejoļu krājums “Migla”, izdevniecība “Mansards”,
     Tulkotā daiļliteratūrā uzvaru guva E. L. Džeimsas erotiskie romāni “Greja piecdesmit nokrāsas” un “Tumsa piecdesmit nokrāsās,” izdevniecība „Kontinents”.
     Bērnu oriģinālliteratūras nominācijā visas citas grāmatas pārliecinoši pārspējusi Lielvārdes latviešu valodas un literatūras skolotājas Rutas Skrebeles pirmā grāmata – stāsts “Palaidnību karaļa Jāņa B. Dienasgrāmata”, ko izdevusi “Zvaigzne ABC”.
     Tulkotās bērnu literatūras grāmatu vidū jau otro gadu vislasītākās ir amerikāņu rakstnieka Dž. Kinnija “Grega dienasgrāmatas”, ko izdevusi “Zvaigzne ABC.”
     Nominācijā “Dokumentālā un zinātniski populārā oriģinālliteratūra” uzvarējusi Ingas Jērumas grāmata par aktrisi Regīnu Devīti “No Zentas līdz Zentai”, ko izdevusi “Zvaigzne ABC.
     Tulkoto dokumentālo grāmatu vidū vispieprasītākie jau trešo gadu mūsu bibliotēkās ir Viktora Suvorova analītiskie darbi, šoreiz grāmata “Atbrīvotājs”, tulkojis Jānis Kalve, bet izdevniecība – “Dienas Grāmata.”
 

 
 

2013. gada 4. dec.

Ciblā viesojas rakstniece Nora Ikstena


     2013.gada 4.decembrī, plkst. 13.00 Ciblas vidusskolas telpās, Ciblas bibliotēka sadarbībā ar LNB rīkoja tikšanos ar rakstnieci Noru Ikstenu. Sarunu vadīja LNB speciāliste Liega Piešiņa.
     Šis pasākums notika KM programmas „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros. Tikšanos koordinēja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Ciblas bibliotēku.
     Kultūras projekta pieteikumā Ciblas bibliotēka par auditoriju bija izvēlējusies vidusskolas skolēnus, iepriekš visu saskaņojot ar Ciblas vidusskolas direktori.
     Sarunas tēma bija par Noras Ikstenas dzīvi, daiļradi, darbu tapšanu un jaunāko grāmatu „Dievmātes draudzene.” Šī grāmata ir rakstnieces Noras Ikstenas Gruzijas pieredzes grāmata. Vairāku gadu laikā šajā senajā ticības, kultūras un dabas svētītajā zemē sastaptie ļaudis un piedzīvotie notikumi kļuvuši par pamatu rakstnieces stāstiem.  Tikšanās laikā uzzinājām daudz interesantas lietas par Gruziju, tās kultūru, viesmīlību un paražām, kas dažās lietās rod radniecību ar mūsu Latgali.   
     Paldies LNB, kas atcerējās par Ciblas bibliotēkas autora vizītes pieteikumu kultūras projektā "Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās" un piedāvāja rīkot šo tikšanos citas programmas ietvaros.
     Paldies arī Ciblas vidusskolas vadībai par atsaucību un viesu uzņemšanu.
 N.Ikstenas grāmatas no Ciblas, Blontu un Ludzas bibliotēku krājumiem.
 

2013. gada 22. nov.

Jaunākās grāmatas

 Jaunie lācēna Duglasa piedzīvojumi.
 Krāsainas pasakas bērniem par lauku sētas iemītniekiem.
 N.Robertas jaunākā grāmata.
 Latgale fotogrāfijās. Latgales fotogrāfu biedrības kolekcija.
 Ciblas novada sporta komplekss Felicianovā.
Hokeja laukums pie Ciblas vidusskolas.

2013. gada 19. nov.

Valmieras bibliotēkas apmeklējums


15.novembrī 14 Ludzas reģiona bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras integrēto bibliotēku.
Mūs sagaidīja bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, kura izstāstīja par jaunās Valmieras bibliotēkas celtniecību, projekta niansēm, iedzīvošanos jaunajās telpās utt.
Protams, ka katru ienācēju priecē un sajūsmina jaunās un plašās telpas, lielie logi, pa kuriem paveras skats uz jauno tiltu un pilsētu. Arī jaunās un mūsdienīgās bibliotēkas mēbeles un plaukti atstāj paliekošu iespaidu un saprotams, ka bibliotēkas apmeklētājiem šeit ir patīkami uzturēties un rodas vēlme atgriezties vēlreiz.
Sīkāk par bibliotēkas darbību mums stāstīja nodaļu vadītājas un ekskursijā pa bibliotēku un pilsētu mūs pavadīja galvenā bibliotekāre Agita Lapsa.
Paguvām apskatīt arī Kocēnu novada Kocēnu pagasta 1.bibliotēku un Burtnieku novada Valmieras pagasta bibliotēku.

2013. gada 13. nov.

Rīta stunda PII bērniem bibliotēkā


12.novembrī, plkst.10.00 Ciblas bibliotēkā uz Rīta stundu ieradās PII vecākas grupiņas 17 bērni ar audzinātājām.
Tuvojoties Latvijas 95 dzimšanas dienai pārspriedām, kas bērniem būtu jādara savas valsts labā, kādi ir viņu pienākumi, kas ir Latvijas galvaspilsēta, kāda ir mūsu tuvākā pilsēta utt. Bērni no galvas noskaitīja Jāņa Petera dzejoli Dzimtene:
          Vai tu zini, kas ir Latvija ?
          Tā ir zeme, man dzimtene.
          Vai tu zini, kas ir dzimtene ?
          Tā ir zeme, kur es piedzimu.
           Vai tu zini, kā es piedzimu ?
          Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
          Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
Par bērnu pienākumiem pret vecākiem, audzinātājām, mīlestību pret savu tuvāko, draudzību ir rakstīts arī daudzās grāmatās. Tāpēc arī mēs iepazināmies ar dažām no tām: Langreitere J. Es tevi tā mīlu, Adamsa K. A. Kā kļūt par labu draugu, Kā bruņurupucēns Buksis iemācījās dalīties ar citiem, Vīslandere J. Mūmamma lasa.
Ja jau pat govs Mūmamma māk lasīt, tad jau arī bērniem jāmācās lasīt.
Visiem bērniem tika izdalītās krāsojamās lapas par bibliotēku, kuras visi uz vietas bibliotēkā izkrāsoja. Pēc tam noskatījāmies pasaku diskā no grāmatas Vilks un septiņi kazlēni.
 
 

2013. gada 7. nov.

APLIECINĀJUMS


     29.oktobrī bibliotēku vadītājiem bija seminārs Ludzas bibliotēkā.
     Semināra laikā četras mūsu novada bibliotēku vadītājas: Rita Trukšāne (Ciblas b-ka),
Inta Vonoga (Blontu b-ka), Lilita Šendo (Felicianovas b-ka), Ilga Bazileviča (Pušmucovas b-ka) saņēma TTD un KIS  APLIECINĀJUMU par tiešsaistes mācību semināra cikla Virtuālā stunda bibliotekāriem (03.04.-26.06.2013.) apguvi 24 akadēmisko stundu apjomā.
      Apmācības notika tiešraidē no 3.aprīļa līdz 26.jūnijam pa trešdienām no plkst.10.00 -11.00. Pēc katras nodarbības tika uzdots mājas darbs, kuru vajadzēja izpildīt un nosūtīt divu nedēļu laikā.
      Vēl tika izsniegti arī Lietuvas sertifikāti bibliotekāriem, kuri 15.jūlijā brauca pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, Šauļu bibliotēku. Sertifikātus saņēma četras Ciblas novada bibliotēku vadītājas: Inta Vonoga, Rita Trukšāne, Jolanta Prīdāne un Ilga Bazileviča.
     Novembra mēnesī Ojāram Vācietim – 80 (1933-1983). Bibliotēkā ir skatāma izstāde veltīta  O.Vācietim, pieaugušajiem un bērniem.
APLIECINĀJUMS par piedalīšanos virtuālās apmācībās.
 Ciblas b-kas vadītāja Rita Trukšāne Lietuvā, pieredzes apmaiņas braucienā, Šauļu bērnu bibliotēkā.
 Lietuvas sertifikāts.
 Izstāde pieaugušajiem, Ojāram Vācietim -80
 Izstāde bērniem
 17 Bērnu žūrijas eksperti jau ir aizpildījuši anketas un saņēmuši BŽ pildspalvas.
 

2013. gada 28. okt.

Pieredzes apmaiņas brauciens


     22.oktobrī 15 bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Balvu centrālo bibliotēku. Šoreiz Ciblas novadu pārstāvēja visu sešu bibliotēku vadītājas.
     Mūs laipni sagaidīja Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, kura pastāstīja par bibliotēkas galvenajiem darbības virzieniem, ikdienas darbu un darba koordinēšanu. Balvu bibliotēka pastiprinātu uzmanību pievērš novadpētniecības darbam un latgaliskās vides piekopšanai.
     Mēs izstaigājām visas bibliotēkas nodaļas un telpas, uzklausot nodaļu vadītāju stāstījumus. Vēlāk bibliotēkas direktore pavadīja mūs nelielā ekskursijā pa Balviem, parādot nozīmīgākās pilsētas vietas.
     Mājupceļā mēs vēl iegriezāmies Bērzkalnes un Lazdulejas pagastu bibliotēkās.
Paldies Ludzas bibliotēkas meitenēm Elitai Zirnei un Intai Kušnerei, kas noorganizēja šo braucienu.

 Ludzas b-kas direktore I.Kušnere pasniedz dāvanu.
 Balvu CB direktore Ruta Cibule stāsta par bibliotēku.
 Lasītava.

 Visas sešas Ciblas novada bibliotēku vadītājas.
Visas 15- Ludzas, Kārsavas, Ciblas novadu b-ku pārstāves.