2017. gada 22. nov.

Bērni iepazīstas ar Karlsonu !

14.novembrī, iemīļotai bērnu rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei (1907-2002) palika 110.
Bērni var iepazīties ar A.Lindgrēnes grāmatu varoņiem, lasot kādu no autores grāmatām, kuras ir bibliotēkas fondā.
Viens no populārākajiem grāmatu tēliem ir Karlsons, kas dzīvo uz jumta.
" Protams, Karlsons bija neparasts. Ir taču neparasti, ja mazi, tukli, motorizēti tēvoči dzīvo savrupnamiņā uz jumta, tēvoči ar saliekamu propelleri uz muguras un starta pogu uz vēdera." 
" Tik skaists, varen gudrs un diezgan tukls vīrs pašos spēka gados,- kā tu domā, vai daudziem zēniem ir tāds sirdsdraugs, ko ?" 
PII jaunākās grupiņas bērni, kopā ar audzinātājām, apmeklēja bibliotēku, lai kaut mazliet iepazītu šo jauko personāžu.

2017. gada 15. nov.

Viktorīnas nedēļa skolēniem

Gaidot Latvijas Republikas  99-proklamēšanas gadadienu, bibliotēkā skatāma grāmatu izstāde:
 "Pa vēstures atmiņu takām." 
No 13. - 17.novembrim skolēniem tiek piedāvāts atbildēt uz viktorīnas jautājumiem par Latviju, savu pagastu un novadu.

2017. gada 9. nov.

Makulatūra nodota !

 Mašīna ir klāt. Var sākt iekraušanu.
 Ar šādiem svariem tika svērta visa makulatūra - 1136.75 kg.
 Paldies palīgiem !

2017. gada 26. okt.

Makulatūras vākšana bibliotēkā

Ciblas bibliotēka piedalās SIA " Līgatnes papīrs" makulatūras savākšanas konkursā. 
Ja, kurš vēlas var nodot bibliotēkā makulatūru līdz 6.-7.novembrim. Makulatūrai jābūt sasietā vai sasaiņotā veidā.


2017. gada 6. okt.

Tematiska stunda rudens noskaņās

6.oktobrī, PII vecākās grupiņas bērniem bibliotēkā bija tematiska rīta stunda " Zelta rudens." 
Iepazināmies ar dažādām koku lapām un to krāsām. Apskatījāmies grāmatas un attēlus par rudens lapām. Bērni krāsoja kļavu lapas rudens krāsās.
Vēlāk katrs nodevās savām interesēm, spēlēja savas iemīļotās spēles, gan internetā gan galda spēles.


2017. gada 28. sept.

Latgales reģiona bibliotekāru konference

27.septembrī, Rēzeknē notika Latgales reģiona bibliotekāru konference " Bibliotēka - tilts starp pagātni un nākotni." Konference tika veltīta vēsturiskā Latgales kongresa simtgadei, un tās mērķis ir saliedēt Latgales bibliotekārus, veicināt viņu profesionālo pilnveidi un sadarbību, īpaši akcentējot bibliotekāru darbu novadpētniecības jomā.
Konferencē piedalījās 70 bibliotekāri no Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes reģiona.2017. gada 12. jūl.

Izstāde jūlijā

                                          Aktuāla tēma jūlija un augusta mēnešiem.

2017. gada 19. maijs

Skaļās lasīšanas stunda

Mācību gada noslēgumā bibliotēkā pulcējās 1. - 2.klases čaklās lasītājas, lai parādītu savu lasītprasmi.
Kas veido grāmatu: burti, vārdi, teikumi. Skaļi lasot, var novērtēt, cik tekoši un raiti, saliekas burti -teikumos.
No izvēlētām grāmatām, vislielāko interesi izraisīja Ineses Zanderes dzejoļu grāmata "Diegu burti. " Katrai gribējās izlasīt pantiņu ar sava vārda pirmo burtu: Aija, Anita, Evita, Gunta, Lāsma, Patrīcija-Paula, Rūta, Veronika.
 Viens no patīkamākajiem faktiem, ka šajā vecumā vēl nav zudis lasītprieks un interese par grāmatu.

2017. gada 15. maijs

Novadnieka Jura Katkeviča grāmata

Ciblas bibliotēka ir iegādājusies zinātniskā darbinieka, novadnieka Jura Katkeviča izdoto atmiņu grāmatu: "Toli Lukašovka," Rīga, 2017.g.
Grāmatā ir ietverti īsi stāstiņi no 12 dienasgrāmatas tematiskām burtnīcām, kuri atspoguļo notikumus, ko autors ir redzējis, dzirdējis, izjutis savā mūžā no 5. - 80. gadu vecumam.