2013. gada 11. sept.

Aktivitātes septembrī


     No 5.-15.septembrim visā Latvijā noris Dzejas dienu pasākumi, izstādes, dzejas lasījumi, tikšanās ar dzejniekiem. Ciblas bibliotēkā skatāma grāmatu izstāde:
                          Dzeja nav puķe, ko ostīt, bet
                          dadzis, kas iedur, arī pielīp.
                                                          /Monta Kroma/
     15.septembrī bērnu dzejoļu un pasaku autorei Inesei Zanderei – 55. Ar viņas grāmatām bērni var iepazīties izstādē:
                        tu izej no rīta uz saulainās ielas
                        un atveras diena
                        kā grāmata liela
                        ir stariņi sīkie
                        saulītes burti
                        tu lasi-un gaisma ir pasaules stāsts.
                                                            /I.Zandere/
     Sākoties jaunajam mācību gadam, arī bibliotēkas ikdienas dzīvē sākusies liela rosība. Beidzoties mācību stundām, te savu brīvo laiku pavada bērni, kuri gaida autobusus.
    Jau divas reizes (4.un 9.septembrī) bibliotēku apmeklēja Ciblas vidusskolas internātā dzīvojošie skolēni ar skolotājām M.Loci un D.Ruško.  Bērni iepazinās ar bibliotēku, apskatījās un izvēlējās sev grāmatas un paspēlēja datorspēles.
     6.septembrī bibliotēku apciemoja PII vecākās grupiņas bērni ar audzinātājām. Iepazinās ar jaunākām bērnu grāmatām un pavadīja laiku arī pie datora, savā iemīļotā adresē www.kidi.lv/ , ar izglītojošām spēlēm bērniem līdz 7 gadu vecumam.
     10.septembrī, savas latviešu literatūras stundas bibliotēkā pavadīja 6. un 8.klases skolēni ar skolotāju M.Kārklu. 6.klases skolēni bibliotēkā lasīja savus sacerētos dzejoļus, bet vēlāk izvēlējās lasīšanai grāmatas. Vēlāk ieradās 8.klase, kuri iepazinās ar jauniešu literatūras piedāvājumu un izvēlējās lasīšanai sev tīkamākās grāmatas.
Abu klašu skolēni tika iepazīstināti ar Bērnu, Jauniešu žūrijas grāmatu kolekciju un aktīvākie tika aicināti tajā piedalīties.
     Pēcpusdienā bibliotēkā notika skaļās lasīšanas stunda bērniem, veltīta dzejas dienām un bērnu rakstnieces I.Zanderes jubilejai. Rakstniece ir uzrakstījusi daudzas bērnu grāmatiņas, kurās ir dziedami, dancojami, spēlējami un minami dzejoļi, skaitīkļi, baidīkļi un skraidīkļi. Lasījām dzejoļus no tādām grāmatām, kā Iekšiņa un āriņa, Limonāde, Lidojošie burti, Princešu piedzīvojumi, Ja tu esi sivēns, Dieguburti, Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti.
 Izstāde Dzejas dienām.
 I.Zanderes grāmatas bērniem.
 PII bērni bibliotēkā.
 6.klases skolēni lasa savus dzejoļus.
 8.klase bibliotēkā.
 Skaļā lasīšanas stunda. Bērni lasa I.Zanderes dzejoļus.