2017. gada 19. maijs

Skaļās lasīšanas stunda

Mācību gada noslēgumā bibliotēkā pulcējās 1. - 2.klases čaklās lasītājas, lai parādītu savu lasītprasmi.
Kas veido grāmatu: burti, vārdi, teikumi. Skaļi lasot, var novērtēt, cik tekoši un raiti, saliekas burti -teikumos.
No izvēlētām grāmatām, vislielāko interesi izraisīja Ineses Zanderes dzejoļu grāmata "Diegu burti. " Katrai gribējās izlasīt pantiņu ar sava vārda pirmo burtu: Aija, Anita, Evita, Gunta, Lāsma, Patrīcija-Paula, Rūta, Veronika.
 Viens no patīkamākajiem faktiem, ka šajā vecumā vēl nav zudis lasītprieks un interese par grāmatu.

2017. gada 15. maijs

Novadnieka Jura Katkeviča grāmata

Ciblas bibliotēka ir iegādājusies zinātniskā darbinieka, novadnieka Jura Katkeviča izdoto atmiņu grāmatu: "Toli Lukašovka," Rīga, 2017.g.
Grāmatā ir ietverti īsi stāstiņi no 12 dienasgrāmatas tematiskām burtnīcām, kuri atspoguļo notikumus, ko autors ir redzējis, dzirdējis, izjutis savā mūžā no 5. - 80. gadu vecumam.


2017. gada 10. maijs

Apmeklētāju zināšanai !

12.maijā, piektdien bibliotekāre būs mācību seminārā " Etiķete un uzvedības kultūra lietišķajā saskarsmē." Lektore, SIA " Mazā Brīnumzeme" īpašniece Kristīna Sprūdža.
Apmeklētājiem bibliotēka būs slēgta !

Grāmatu izstādes maijā

Maija mēnesī bibliotēkā skatāmas trīs grāmatu izstādes. 
13.maijā ir Valsts valodas diena, kura tiek atzīmēta Jura Alunāna dzimšanas dienā.
Skolas bibliotēkas Izlasē ir lasāmi fragmenti no rakstiem " Mājas Viesī" par latviešu valodu.
" Valoda ir brīnišķīga lieta. Kā kāds neredzams spēks viņa pārvalda cilvēku domas, prātu un sirdi. Lai draugs ar draugu saietas, lai jauneklis līgavu apsveicina, lai tēvs dēlu pamāca, lai meita ko no mātes izlūdzas, visur tas viss notiek caur valodu. Caur valodu cilvēks nāk pie atzīšanas, caur valodu cilvēks savu prātu vairo, caur valodu cilvēks ar cilvēku sabiedrojas, caur valodu ceļas pilsētas un valstis, caur valodu tiesas, skolas un likumi." 
" Turiet savu tēvu valodu godā un cienā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās."

Rakstniekam Alfredam Dziļumam -110. 
 13.maijs - Valsts valodas diena.

 14.maijā svinam mātes dienu. Grāmatas, dzejoļi bērniem par māmiņu.