2014. gada 18. febr.

Bērnu žūrija noslēdz darbu


   2013.gada Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas” 25 dalībnieki Ciblas bibliotēkā   :
Antra Toporkova -2.kl., Kristaps Bartulāns -2.kl., Raitis Gudakovskis -2.kl., Sanda Augustova -3.kl., Dženeta Gucāne -3.kl., Santa Fedišina - 4.kl., Elīza Paula Ivanova -4.kl., Egita Kozlovska - 4.kl., Ritvars Kozlovskis - 4.kl., Diāna Ozoliņa - 4.kl., Rozalinda Gudakovska -5.kl., Amanda Pluce -5.kl., Izabella Stelikova -5.kl., Artis Rimša -5.kl., Diāna Jegorova - 6.kl., Alīna Žagņevska - 6.kl., Daiga Abramāne -7.kl., Laura Daliba -7.kl., Emīlija Ivaņenko -7.kl., Viktorija Leščinska -7.kl., Veronika Ļagušņika -7.kl., Linards Sadovskis -7.kl., Līga Ļagušņika, Lāsma Tumova, Inita Ļagušņika.
Paldies visiem lasītājiem par atsaucību un piedalīšanos.
     Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad tika nolemts Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu rīkot Ludzas bibliotēkas bērnu nodaļā, lai tas būtu citā vidē, neierastāk un savādāk.
     Liels paldies par sapratni un atbalstu Ciblas vidusskolas direktorei Marijai Kārklai.
 Paldies autobusa šoferītim Jānim Klešņikam.
     Mīļš jo mīļš paldies Ludzas bibliotēkas bērnu nodaļas atraktīvajai bibliotekārei Ilgai Kaupužai, kura neatteica un 18.februāra rītā  sagaidīja un uzņēma mūs pie sevis bibliotēkā. Paldies viņai par jauki pavadītu laiku, sagatavotām atrakcijām un izklaidēm bērniem.
Paldies arī bērnu nodaļas vadītājai Ērikai Bricikai, kura iemūžināja pasākuma gaitu fotogrāfijās.
     Visi Bērnu žūrijas dalībnieki saņēma arī  pateicības rakstu un dāvaniņu, kā arī mielojās ar svētku kliņģeri un tēju.