2020. gada 13. okt.

Jaunākās grāmatas oktobrī!

 Bibliotēkā pieejamas dažas no oktobra mēneša populārākajām Apgāda Zvaigzne ABC grāmatām.