2010. gada 8. jūl.

Informācija lasītājiem !

No 12.jūlija - 9.augustam būšu atvaļinājumā.
Bibliotēka būs atvērta trešdienās
no plkst.8.00 - 14.00
(bez pusdienu pārtraukuma).