2010. gada 13. apr.

Pasākums bibliotēkā
13.aprīlī, otrdien Ciblas bibliotēkā notika pasākums par Rāznas nacionālo parku. Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijas pārstāves Irēna Broliša un Regīna Indriķe pastāstīja par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām - dabas liegumiem, ģeoloģiskiem pieminekļiem, dabas parkiem un alejām Ciblas novadā, atbildēja uz klātesošo uzdotiem jautājumiem un sniedza informāciju, kur var griezties neskaidrību gadījumos.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru