2011. gada 2. febr.

PII bērni iepazīst internetu
2.februārī. plkst 10.00 bibliotēku apmeklēja PII vecākās grupiņas 13 bērni ar audzinātājām. Droša interneta mēneša paredzētajās aktivitātēs, bērni tika aicināti uz sarunu "Vai tu zini, kas ir internets ?"


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru