2013. gada 5. febr.

Iespaidīgs LNB dāvinājums

Ciblas bibliotēka janvāra mēnesī no LNB  saņēma dāvinājumā 76 grāmatu eksemplārus par summu 493.61 Ls pēc programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai."
Grāmatu iegādi atbalsta Kultūras ministrija, kopējais programmas finansējums ir 100 000 latu.
Šī programma sniedz iespēju papildināt bibliotēku resursus ar grāmatām par mākslu, kultūrvēsturi, arheoloģiju, vēsturi, kā arī enciklopēdijas, vārdnīcas un uzziņu literatūru.
LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs, kas administrē programmas ieviešanu, norāda, ka šos izdevumus lasītāji bibliotēkās varēs atšķirt pēc speciālām uzlīmēm.
Programmas ietvaros izdevumu komplektus saņēmušas kopumā 804 bibliotēkas visā Latvijā.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru