2013. gada 7. nov.

APLIECINĀJUMS


     29.oktobrī bibliotēku vadītājiem bija seminārs Ludzas bibliotēkā.
     Semināra laikā četras mūsu novada bibliotēku vadītājas: Rita Trukšāne (Ciblas b-ka),
Inta Vonoga (Blontu b-ka), Lilita Šendo (Felicianovas b-ka), Ilga Bazileviča (Pušmucovas b-ka) saņēma TTD un KIS  APLIECINĀJUMU par tiešsaistes mācību semināra cikla Virtuālā stunda bibliotekāriem (03.04.-26.06.2013.) apguvi 24 akadēmisko stundu apjomā.
      Apmācības notika tiešraidē no 3.aprīļa līdz 26.jūnijam pa trešdienām no plkst.10.00 -11.00. Pēc katras nodarbības tika uzdots mājas darbs, kuru vajadzēja izpildīt un nosūtīt divu nedēļu laikā.
      Vēl tika izsniegti arī Lietuvas sertifikāti bibliotekāriem, kuri 15.jūlijā brauca pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, Šauļu bibliotēku. Sertifikātus saņēma četras Ciblas novada bibliotēku vadītājas: Inta Vonoga, Rita Trukšāne, Jolanta Prīdāne un Ilga Bazileviča.
     Novembra mēnesī Ojāram Vācietim – 80 (1933-1983). Bibliotēkā ir skatāma izstāde veltīta  O.Vācietim, pieaugušajiem un bērniem.
APLIECINĀJUMS par piedalīšanos virtuālās apmācībās.
 Ciblas b-kas vadītāja Rita Trukšāne Lietuvā, pieredzes apmaiņas braucienā, Šauļu bērnu bibliotēkā.
 Lietuvas sertifikāts.
 Izstāde pieaugušajiem, Ojāram Vācietim -80
 Izstāde bērniem
 17 Bērnu žūrijas eksperti jau ir aizpildījuši anketas un saņēmuši BŽ pildspalvas.
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru