2016. gada 19. janv.

2015.gads skaitļos

Lietotāji: 222

t.sk. līdz 18.g.: 108

Apmeklējums: 4188

Datoru apmeklējums: 1715

Izsniegums: 4350

t.sk.līdz 18.g.: 1073

Grāmatas: 2312

Žurnāli, laikraksti: 2038

Ienākušas fiziskas vienības: 182

Fondā 2015.g.beigās: 5130 eks.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru