2022. gada 7. nov.

Saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..."

 4. novembrī bibliotēkā notika saruna "Kā mēs atceramies aizgājējus..." kopā ar Eversmuižas draudzes prāvestu Antonu Justu.

Novembris baznīcas dzīvē ir saistīts ar mirušo ticīgo pieminēšanu. Tradīcija lūgties par mirušajiem tūlīt pēc Visu svēto dienas (1.11.) Rietumu baznīcā aizsākās 9.-10. gadsimtā. 

Rudenī notiek svecīšu vakari kapsētās, pastiprināti tiek apmeklēti kapi, lai rūpētos un sakoptu kapu kopiņas, uz brīdi apstātos, atskatītos pagātnē un atdzīvinātu atmiņas.

Apmeklētāji varēja iesaistīties sarunā, stāstot savu pieredzi un attieksmi, kā arī izmantojot iespēju, uzdod interesējošus jautājumus priesterim.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru