2011. gada 24. aug.

Jaunākās grāmatas vasarā

Pieaugušiem:
1.Apškrūma K. Ceļavārdi jaunībai (dzejas izlase)
2.Avotiņa D. Kad lausks cērt
3.Bauere I. Skolas Līze
4.Doda K. Kreļļu bandīti
5.Gailīte A.S. Dzirkstis no dienišķās uguns
6.Gailīte A.S. Taureņa lidojums akmenī
7.Gailīte A.S. Vienā dienā visa dzīve (turpinājums)
8.Goudža A. Tuvinieki
9.Hoseinī H. Tūkstoš sauļu mirdzums
10.Martella M. Ideāli partneri
11.Nagla I. Smilšu pulkstenī iestrēdzis laiks…(dzeja)
12.Portere Dž. Kā es apprecēju egoistu
13.Robārdsa K. Aušīgā līgava
14.Sabaļauskaite K. Silva Rerum (Lietuvas Gada grāmata 2009)
15.Zvacka E.M. Diplomāta sieva
16.Деверо Дж. Тайны
17.Донцова Д. Брачный контракт кентавра

Bērniem:
1.Birks J. Slepenais aģents Moriss
2.Blaitona E. Slavenais pīlēns Tims
3.Ērķšķrozīte: mīļpasaka
4.Kāpēc tas peld ? (Vinnijs Pūks)
5.Kaķis un tīģeris
6.Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata
7.Landvēra K. 111 interesanti eksperimenti
8.Vīksniņa-Driķe I. Visu gadu ziedos gāju: dzejoļi bērniem
9.Степанов Вл. Живая азбука

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru