2013. gada 28. okt.

Pieredzes apmaiņas brauciens


     22.oktobrī 15 bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Balvu centrālo bibliotēku. Šoreiz Ciblas novadu pārstāvēja visu sešu bibliotēku vadītājas.
     Mūs laipni sagaidīja Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, kura pastāstīja par bibliotēkas galvenajiem darbības virzieniem, ikdienas darbu un darba koordinēšanu. Balvu bibliotēka pastiprinātu uzmanību pievērš novadpētniecības darbam un latgaliskās vides piekopšanai.
     Mēs izstaigājām visas bibliotēkas nodaļas un telpas, uzklausot nodaļu vadītāju stāstījumus. Vēlāk bibliotēkas direktore pavadīja mūs nelielā ekskursijā pa Balviem, parādot nozīmīgākās pilsētas vietas.
     Mājupceļā mēs vēl iegriezāmies Bērzkalnes un Lazdulejas pagastu bibliotēkās.
Paldies Ludzas bibliotēkas meitenēm Elitai Zirnei un Intai Kušnerei, kas noorganizēja šo braucienu.

 Ludzas b-kas direktore I.Kušnere pasniedz dāvanu.
 Balvu CB direktore Ruta Cibule stāsta par bibliotēku.
 Lasītava.

 Visas sešas Ciblas novada bibliotēku vadītājas.
Visas 15- Ludzas, Kārsavas, Ciblas novadu b-ku pārstāves.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru