2013. gada 16. okt.

Kultūras projekta grāmatas

 
     Augusta mēnesī Ciblas bibliotēka iesniedza pieteikumu kultūras projektam „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās.” Kopumā projekta konkursā tika iesniegti 76 projekti, atbalstīti tika 59 bibliotēku projekti, tai skaitā arī Ciblas bibliotēkas projekts. Vērtējot projektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā prasītais, projekta saturiskā kvalitāte, īpaši tika skatīts pamatojums grāmatu kolekcijas nepieciešamībai.
     Tas ir Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādāts kultūras projekts, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF).
     Projekta mērķis ir sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās. Tā ir augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra: stāsti, romāni, dzīves stāsti, dzeja, atmiņu grāmatas un diski. Kopā saņemtas 72 grāmatas, diski par kopīgo cenu 394.40 Ls. 
     Iegūtās grāmatu kolekcijas sadali vada un koordinē bibliotēka (Ciblas b-ka), kura iesniedza projekta pieteikumu. Grāmatu kolekcija ir tikai viena uz visām bibliotēkām un tā  tika sadalīta piecu novada bibliotēku starpā.
 Visas(72) projekta grāmatas
 Ciblas b-kas projekta grāmatas 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru