2014. gada 28. janv.

Apkopoti gada darba rezultāti

2013.gadā Ciblas bibliotēkā tika reģistrēti 216 bibliotēkas lietotāji, no tiem 1.- 9.klašu skolēni -92 un 19 vidusskolas audzēkņi. Atsevišķi tika reģistrēti 126 datorlietotāji.
Grāmatu krājums papildinājās par 277 eksemplāriem, no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem iegādātas 66 grāmatas, pārējās ienākušas projektu un dāvinājumu rezultātā.
Ar bibliotēkas gada darba pārskatu sīkāk varēs iepazīties Ciblas novada mājas lapā: www.ciblasnovads.lv/ , sadaļā bibliotēkas.
2014.gadam bibliotēka abonējusi 14 nosaukumu preses izdevumus:
          1.Ludzas Zeme
          2.Praktiskais Latvietis
          3.Ieva
          4.Ievas Stāsti
          5.Ievas Veselība
          6.A12 - ceļš uz Latgali
          7.Lata Romāns
          8.Leģendas
          9.Santa
          10.Ilustrētā Pasaules Vēsture
          11.Ilustrētā Zinātne
          12.National Geographic
          13.Sīrups
          14.Spicīte

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru