2014. gada 13. janv.

Novada bibliotekāru seminārs

2014.gada 9.janvārī Pušmucovā, notika Ciblas novada bibliotēku vadītāju seminārs.
Uz semināru bija ieradušās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe Elita Zirne un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere.
Gada sākums bibliotekāriem vienmēr ir ļoti saspringts un darba pilns, jo tiek gatavots pagājušā gada apjomīgs darba pārskats, atskaite par padarīto darbu. Atskaitē jāapraksta, jāatbild uz 13 jautājumiem un daudziem apakšpunktiem.
Tādēļ semināra galvenā tēma bija bibliotēkas gada darba pārskata atskaites, to pareiza rakstīšana, galvenie atskaites punkti un apakšpunkti.
Bibliotekāri varēja uzdod metodiķei Elitai Zirnei jautājumus, kas attiecas uz darba pārskata rakstīšanu, uz kuriem saņēma izsmeļošas atbildes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru